Ve hře byly až do rozhodnutí čtyři varianty. Tři z nich v cizích objektech s nutností platit nájem, jedna ve vlastním, dosud neexistujícím.

Vzhledem k tlaku veřejnosti, na co nejrychlejší řešení problému (do MŠ se při posledním zápisu nedostalo sedmdesát dětí), jednalo vedení města s Miroslavem Němcem, vlastníkem Společenského centra Týnec. Ten hodlal kvůli zřízení školky přestavět bývalé kino a část diskotéky Šantán. Za to by pak městu ročně účtoval 1,12 milionu korun po dobu šesti let. Po této době, po umoření nákladů na přestavbu, sliboval nájemné snížit na 576 tisíc ročně.

„Něco se za ten komfort musí zaplatit,“ horovala pro tuto variantu radní Miluše Burešová.

Za majitele firmy Fercom představil záměr Pavel Počta. Ten chtěl na školku přebudovat bývalou jídelnu administrativní budovy Metazu. „Jsme ochotni a schopni realizovat přestavbu velice rychle,“ přesvědčoval Počta nejen zastupitele, ale také početné publikum.

Jenže jeho záměr zhatil územní plán Týnce. Ten nedovoluje provozování školky v zóně určené pro průmyslovou výrobu. Nový ÚP zastupitelstvo schválí nejspíš až na podzim.

Varianta využití už stojící, ale nyní nefunkční MŠ v Bukovanech, vzala brzy ústy starosty Miroslava Šišky za své. „Přestavba školky by stála peníze, které sice máme, ale počítáme s nimi na jiné věci,“ vysvětlil starosta Bukovan.

Právě proto se pak už o bukovanské variantě ani nehlasovalo.

Čtvrtou navrhovanou možností byly původně mobilní kontejnery. Zastupitel Pavel Korec ale přednesl variantu sice mobilní, nikoli však klasické plechové buňky. „Jedná se o ocelový skelet,“ uvedl svůj návrh.

Varianta montované stavby s tepelně izolační výplní stěn silných třiadvacet centimetrů dostala nakonec přednost.

Jaká ve skutečnosti bude a kdo ji postaví, zastupitelé teprve určí. Město na jejího dodavatele vypíše výběrové řízení. Kolik za to Týnec zaplatí, bude záležet na vyjednávacích schopnostech zástupců města.

Předkladatel vítězného návrhu Pavel Korec hovořil o ceně 10 tisíc korun za metr čtvereční plochy. Místostarosta Martin Kadrnožka ale na místě spočítal cenu s DPH o pět tisíc vyšší.

Při debatě zastupitelé obhajovali tu či onu variantu. Nakonec bylo problémem i to, jak se vlastně bude hlasovat. Veřejně, to komunální politici odmítli hned zpočátku.

„Nejspíš se někteří zastupitelé za svůj názor stydí,“ odpověděl na otázku, proč každý ze zastupitelů jednoduše nezvedne ruku pro svou variantu tajemník MěÚ Týnec nad Sázavou Miloš Albl.

Právě proto se hlasovalo tajně. Každý zastupitel měl na lístek napsat svůj názor a papír s ním pak vhodil do improvizované volební urny.

Osm místních politiků dalo přednost variantě MŠ ve Společenském centru Týnec, stejný počet pak možnosti stavby montované konstrukce. Jeden ze zastupitelů dal svůj hlas Fercomu. Opakované hlasování pak už definitivně rozhodlo. Osm zastupitelů znovu dalo hlas SC Týnec, devět druhé alternativě.

„Rozhodli jste o nejdražší variantě,“ upozorňovala bezprostředně po vyhlášení výsledku radní Miluše Burešová.

O tom ale nebylo přesvědčeno nejen oněch devět zastupitelů, kteří rozhodli. Zvláště proto, že celé zařízení po pěti až šesti letech přejde do vlastnictví města a Týnci tak odpadne nutnost každoroční platby nájmu či splátky ve výši zhruba 1,3 milionu korun.