Ještě začátkem loňského roku plánovala Daniela Laloučková, ředitelka Charity Vlašim, která je investorem díla s rozpočtem 20,7 milionu korun, že do března 2020 bude znát po výběrovém řízení zhotovitele a začne stavba. To se také stalo, ale týdny a měsíce následující přidělaly i lidem z Charity vrásky na čele.

Restrikce zavřely také charitní obchůdek, díky němuž organizace získává peníze z prodeje a darů. Navíc se nenaplnily ani velké naděje, které v charitě upínali k letošní Tříkrálové sbírce. Kvůli covidu-19 do ulic nevyrazili koledníci a sbírka se odehrála jen prostřednictvím 85 zapečetěných kasiček umístěných na veřejně dostupných místech.

„Situace se odrazila na tom, že máme o dvě stě deset tisíc korun méně než v jiných letech,“ upozornila Daniela Laloučková. „Peníze nám budou chybět, protože kvůli stavbě komunitního centra máme dvanáctimilionovou zápůjčku, a ze sbírky jsme chtěli platit splátky. Proto je to pro mě zatím velká neznámá a také velké riziko,“ přiznala ředitelka.

Místo obvyklého výnosu sbírky ve Vlašimi a okolí kolem půl milionu korun, tentokrát dárci do kasiček v obchodech a na úřadech vložili „jen“ 310 019 korun.

I za ně charita děkuje a upíná pozornost na pokračování Tříkrálové sbírky na internetu. Ta poběží až do konce dubna. Virtuální kasička nabízí dvě možnosti, jak charitě pomoci. Jde to převodem na účet  66008822/0800, VS 77701943 nebo přímou platbou platební kartou.

„Pořád ale věříme, že se brzy podaří v plné míře obnovit fungování charitního obchůdku,“ přeje si Daniela Laloučková s tím, že organizace nemá žádnou hospodářskou činnost a je odkázaná na pomoc veřejnosti.

Komunitní centrum by i tak chtěla charita zprovoznit v červenci. Tím by organizace přestala platit nájmy za prostory, které po Vlašimi využívá. „Je to ale pořád velká neznámá a nezbývá nám, než spoléhat na velkorysost veřejnosti nebo se modlit,“ dodala s nadějí v hlase ředitelka Charity Vlašim Daniela Laloučková.