Zatím tam chybí fošny, na kterých by unavení mohli spočinout a na místě není ještě ani odpadkový koš.