Některé menší návštěvníky vyděsila opice vyskakující z roští. Vzápětí se ale ukonejšili u medvídka koaly, klidných jeptišek i tajemné postavy v kápi. V závěru cesty čekal na děti a jejich doprovod pravý alpský Krampus se svým malým pomocníkem. Pro všechny příchozí byl připraven horký čaj a malé občerstvení.