Slavnostní setkání u příležitosti udělení čestného občanství se konalo na úřadě města v obřadní síni. Jaromír Vlček přijel ze svého nynějšího bydliště ve Vlašimi, kam se přestěhoval před několika lety. Na slavnost dorazili i další příznivci a spolupracovníci Jaromíra Vlčka z Trhového Štěpánova. Předání čestného občanství se ujal starosta města Josef Korn, který s panem Vlčkem také spolupracoval. Předání se neobešlo bez dojetí, jak ze strany obdarovaného, tak ze strany zástupců města a přítomných.

„Pan Jaromír Vlček nebyl pouze obyčejným občanem, je to člověk, jehož životní cesta je spjata s historií a kulturou našeho města. Pane Vlčku, byl jste téměř 64 let občanem Trhového Štěpánova a byť se změnila adresa na Vašem občanském průkaze, duchem jste nikdy nepřestal být příznivcem a patriotem našeho města. Svou vášní a oddaností jste Trhovému Štěpánovu vytvořil zcela výjimečnou stopu v jeho historii. Vaše práce, odhodlání a láska k našemu městu jsou nepopíratelné. Vaše přínosy pro Trhový Štěpánov jsou nespočetné,” řekl při slavnostní aktu starosta Josef Korn.

Ocenění za celoživotní přínos

Jaromír Vlček byl oceněn nejen za celoživotní přínos městu, za práci na zdejším zpravodaji, kronice, ale také za práci v kultuře. Uspořádal několik výstav ve štěpánovském muzeu, v roce 2005 vydal knihu „Trhový Štěpánov“, připravil i dvě vydání publikací „Trhový Štěpánov na starých pohlednicích“. „Tyto knihy jsou podklady, které nám pomáhají propojit minulost s přítomností a posunout naše město vstříc budoucnosti,” doplnil Josef Korn.

close Za celoživotní přínos získal Jaromír Vlček čestné občanství Trhového Štěpánova info Zdroj: Lucie Sedláková zoom_in Za celoživotní přínos získal Jaromír Vlček čestné občanství Trhového Štěpánova

Ke kronikářství se Jaromír Vlček dostal více méně náhodou. „Bývalý starosta, ještě před panem Kornem a panem Nekvasilem, pan Tomaides, byl velice vzácný člověk, a ten mě jednou oslovil jestli nechci dělat zdejší kroniku. Musel jsem odmítnout, v té době jsem jezdil ještě do práce do Benešova. A práce na kronice je velice časově náročná záležitost, musí se tomu člověk věnovat naplno. Když jsem ale šel do důchodu, tak jsem jednoho dne šel po štěpánovském náměstí a ve vitríně bylo napsáno, že obec hledá kronikáře,” řekl Jaromír Vlček. A tak se tedy v roce 1996 Jaromír Vlček stal kronikářem Trhového Štěpánova. A tuto práci odváděl celých dvacet let.

Ty máš kobylu a ta řehtá

„Když jsem se kroniky nakonec v důchodu pustil, manželka mi řekla, ty nemáš koníčka, ty máš kobylu a ta řehtá. Mě historie bavila už od mládí, ale na gymplu mi ji trochu zprotivili. Když jsem se do Štěpánova přistěhoval, tak jsem měl kontakt s panem kronikářem Karlem Kolmanem, který tu žil a psal kroniku. No a tím jsem do toho byl vtahován. Historií jsem se tedy zabýval celý život a ta místní je velmi bohatá, zvláště v těch uplynulých dobách, především v období 14. až 15. století, kdy se zde dolovalo dokonce i zlato,” doplnil Jaromír Vlček.

Jaromír Vlček se do Trhového Štěpánova přestěhoval za svou ženou, když mu bylo 24 let ze své domoviny v Ostravě. V Ostravě žil původně s manželkou rok a půl, ale nesehnali byt a v Trhovém Štěpánově měla manželka rodinný dům. „Oni mi příbuzní říkali, ty se do tří let vrátíš, ty tam nevydržíš, je to vesnice. A já jsem tu zakotvil, našel jsem si práci a žil jsem tu 64 let. Nyní sice žiji ve Vlašimi, ale srdcem jsem stále štěpánovský,” doplnil Jaromír Vlček.

Za svůj život se Jaromír Vlček setkal podle svých slov s tolika lidmi, že v Ostravě by se s nimi nikdy nemohl potkat. Udržoval vztahy v různých kruzích - církevních, politických, kulturních. A do dneška má s těmito lidmi kontakty. „Měl jsem štěstí na autory, profesory historie. Třeba jsem se znal a spolupracoval chvíli s panem profesorem Durdíkem. Jsem moc rád, že jsem se se všemi mohl setkat. A z tohoto ocení jsem velice konsternovaný, doopravdy jsem to nečekal,” dokončil Jaromír Vlček.