To ale Český telekomunikační úřad (ČTÚ) razantně odmítá.

„Náš úřad v žádném případě neruší žádné pobočky pošt, ani nepodniká nic k jejich zrušení," uvedl tiskový mluvčí ČTÚ Martin Drtina s tím, že návrh nařízení vlády, který Český telekomunikační úřad poslal do meziresortního připomínkového řízení, sice stanoví minimální počet poštovních poboček, které je Česká pošta povinna provozovat, ale neznamená to, že by tímto nařízením dával pokyn k redukci její pobočkové sítě.

Obavy z toho, že by obyvatelé menší obcí museli dojíždět na poštovní úřadovny často, až desítky kilometrů vzdálené jsou tedy liché. Vypadá to, že lidé budou moct i nadále docházet na své pošty, tak jak byli doposud zvyklí.

Jak dále Martin Drtina zdůraznil, minimální počet poboček, tedy 2100 platí pro poštu již nyní, a to na základě vyhlášky účinné od 1. ledna tohoto roku. A přesto jich provozuje o třetinu víc, dobrovolně, bez jakéhokoliv donucení právním předpisem. Nejedná se tedy o žádný posun, nic nového.

„Podle stejného předpisu je Česká pošta povinna předtím, než přistoupí k zavření kterékoliv pobočky, se na tomto postupu dohodnout se Svazem měst a obcí České republiky," dodal pro úplnost tiskový mluvčí ČTÚ.

Návrh byl do meziresortního připomínkového řízení předložený 1. listopadu 2013 a připomínky mohou být zasílány do 22. listopadu 2013.