„V současné době mám tři pacientky, u kterých je serologicky potvrzena pertuse, neboli černý kašel," uvedl týnecký pediatr Josef Zemánek. Ten zároveň poznamenal, že se jedná o trojici náctiletých dívek, a to nejen z jedné školy, ale dokonce i z jedné třídy.

Podle dětského lékaře působícího v Týnci nad Sázavou je černý kašel vysoce nakažlivé onemocnění, kterým může onemocnět i ten, kdo je proti němu očkovaný. V tom případě bývá sice průběh nemoci mírnější a kratší než u neočkovaných, nicméně varuje, že by lidé neměli očkování podceňovat. Jiná ochrana než očkování totiž není. Především neočkovaným dětem do jednoho roku hrozí v případě onemocnění i smrt.

„Očkování proti černému kašli je jedno ze základních, povinných očkování, které se očkuje už od druhého, třetího měsíce věku dítěte. Zřejmě ale postupem času dochází k určitému oslabování ochranných látek, a proto se v současnosti doporučuje, aby se těhotné maminky, ale i jejich partneři či rodiče nechali očkovat," dodal Josef Zemánek.

Dva případy onemocnění černým kašlem evidují i v ordinaci dětské a dorostové lékařky Zuzany Zelené v Čerčanech.

„Bylo to letos na jaře a jednalo se už o starší děti. Ale v žádném případě se nedá hovořit o epidemii. Šlo pouze o jedince," uvedla Jana Petrásková, zastupující lékařka Zuzany Zelené.

Kde se do této doby s černým kašlem nesetkali, jsou lidé v Čechticích. Tamní pediatr Petr Halaška si neuvědomuje, že by jak v loňském roce, tak letos ošetřoval pacienta s pertusí. Vysvětluje si to tím, že se u nich jednoduše zatím neobjevil žádný jedinec s tímto onemocněním. V okamžiku, kdy se prý tak stane, i v Čechticích může nastat jakási mikroepidemie černého kašle.

„Jakmile onemocní jeden, je pravděpodobné, že logicky nakazí ještě další," míní Petr Halaška.

V loňském roce byl na Benešovsku hlášen jeden případ černého kašle, v letošním roce do 47. kalendářního týdne pak 15 případů. Tím pádem skončil v roce 2013 Středočeský kraj na devátém místě, co do počtu výskytů. Na sto tisíc obyvatel tu připadá 8,5 nemocných. Letos, s 24,3 případy pak na místě šestém.