Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Ze statistických údajů Cermatu totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo ho k důležitému kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.

V Bystřici vsadili na aprobované učitele

Podle Cermatu tak na Benešovsku byli neúspěšnější v češtině žáci ze ZŠ Bystřice. Ti při testech vyřešili 64,26 procenta zadaných úkolů.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. 

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. 

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. 

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Zajímavostí údajů Cermatu je ale také to, že bystřická ZŠ skončila mezi pěti nejúspěšnějšími školami na Benešovsku také při přijímačkách z matematiky. Její žáci vyřešili 50,75 procent zadání. „K této úspěšnosti našich žáků přispívají v podstatě tři faktory,“ tvrdí ředitelka ZŠ Bystřice Jana Servusová. Jako první jmenuje to, že v této městské škole český jazyk a také matematiku vyučují pouze aprobovaní kantoři. „Nemáme nedostatek aprobovaných učitelů a to ani pro matematiku,“ uvedla a připomněla, že je spokojená s tím, jak kvalitní práci tito kantoři odvádějí. „Je to především jejich zásluha,“ řekla. V bystřické základce ale pro přípravu žáků ke zkouškám na střední školu využívají i takzvané disponibilní hodiny. To znamená, že škola má k jednotlivým vzdělávacím oblastem přiřazeno povinné množství hodin. Současně má ale škola k dispozici také disponibilní hodiny, kterými může posilovat ty předměty, které jsou pro žáky důležité třeba z hlediska zkoušek na střední školu, podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně je motivují k učení. „Disponibilními hodinami posilujeme téměř ve všech ročnících matematiku a češtinu. A žáci druhého stupně mají díky tomu týdně pět hodin matematiky nebo češtiny týdně,“ vysvětlila Jana Servusová.

Třetím faktorem úspěšnosti žáků ze ZŠ Bystřice při přijímačkách na střední školy je podle ředitelky to, že si vycházející děti mohou jako volitelný předmět zvolit Přípravu na zkoušky na střední školu, kde se svými učiteli procvičují češtinu a matematiku. „Navíc máme pro deváťáky také odpolední nebo ranní nultou hodinu doučování. K tomu letos poprvé přidáváme sobotní přijímačky nanečisto z matematiky. Žáci si tak mohou vyzkoušet, jaké to je vyplňovat celý test najednou a rodiče za to nemusí platit nějaké horentní sumy a jezdit kvůli tomu do Prahy,“ dodala ředitelka ZŠ Bystřice Jana Servusová.

Mezi úspěšné se zařadila i ZŠ Divišov

Mezi úspěšné žáky na Benešovsku, kteří svou školu dostali do TOP 5 jak v přijímačkách z češtiny tak matematiky, patří vedle těch z Bystřice i děti ze ZŠ Divišov. Podle ředitele školy Petra Lungy jsou za úspěchem divišovských žáků dva důvody.

„V naší škole vyučují český jazyk a matematiku zkušení pedagogové, kteří mají dlouholeté zkušenosti a praxi s přípravou žáků na střední školy,“ uvedl ředitel s tím, že před přijímačkami škola organizuje pro zájemce přípravu a doučování zaměřené právě na přijímací zkoušky. „Osvědčilo se ale i dělení vybrané hodiny v devátém ročníku na poloviny, kde je možno se více věnovat procvičování učiva na přijímací zkoušky,“ dodal Petr Lunga.

TOP 5 z Benešovska - přijímačky z češtiny

ZŠ Bystřice 64,26%
ZŠ T. G. Masaryka Pyšely 64,26%
ZŠ Divišov 61,85%
ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou 60,99%
ZŠ Čerčany 60,69%

TOP 5 ZŠ z Benešovska - přijímačky z matematiky

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o. Chocerady 57,74%
ARCHA ZŠ a MŠ při Církvi československé husitské Petroupim 54,32%
ZŠ Bystřice 50,75%
ZŠ Čechtice 50,32%
ZŠ Divišov 49,58%
Zdroj: prijimacky.ai a Cermat