Zkvalitnění třídění a nakládání s vybranými odpady, zlepšení životního prostředí a minimalizaci černých si obec slibuje od výstavby nového sběrného dvora. Ten by měl být zhotoven nejpozději v červenci letošního roku, a to z důvodu ukončení nájemní smlouvy na pozemek, na kterém se dvůr nachází v současnosti.
Obec Čerčany je poněkud v předstihu oproti jiným obcím srovnatelné velikostí, neboť již sběrný dvůr provozuje.
„V regionu středního Posázaví není sběrných dvorů příliš mnoho, pro naši lokalitu je jinak nejbližší v Benešově, což by rozhodně nepřispělo, v případě zrušení sběrného dvora, k udržení rostoucího trendu v odevzdávání nebezpečných odpadů k řádné likvidaci, tak, jak se již občané z katastru Čerčan za několik let provozování sběrného dvora naučili,“ uvedl starosta Karel Bárta.
Areál sběrného dvora se buduje na obecním pozemku v blízkosti čističky odpadních vod. Uvnitř bude stát montovaná hala a mobilní buňka pro obsluhu, která se postará o sběr domovního a nebezpečného odpadu. „Projekt je realizován na území obce s centralizovanými službami a soustředěnou rekreační zástavbou, které generují značné množství odpadů. Posázaví se stále více stává cílovou destinací pro turisty domácí, ale i ze zahraničí,“ dodává starosta s tím, že vizitkou kultury je i pořádek.
Celkové náklady stavby si vyžádají částku ve výši téměř dva miliony korun. Středočeský kraj pomůže milionovou dotací, zbytek uhradí obec.