V parku vedle vodárenské věže, který se sídlem organizace stojí na jihu čerčanského nádraží, předseda spolku Lumír Běhal instaluje pamětní desku. Do asi centimetrového plechu vyřízl laser nápis okopírovaný z dobového jízdního řádu. Ten hlásal nejen to, že se tehdy jednalo o Dráhu císaře Františka Josefa, tedy kaiser Franz – Josepf – Bahn, ale také popisuje, že vlak jel po trase Gmünd – Cercan – Pisely.

Dnes by se nejspíš jen řeklo, že se jednalo o trať z Českých Velenic do Čerčan. Pyšely, dnes psané s ypsilonem, totiž na trati neleží ani náhodou. Ale název Čerčany – Pyšely nádraží neslo až do 14. července 1919. „Cestující, kteří v roce 1871 do Čerčan dorazili a jeli dál do Prahy, museli po vystoupení z vlaku dojít k řece. Převozník je dopravil na druhý břeh Sázavy, a odtud pak pokračovali dál koňským povozem,“ vysvětlil Lumír Běhal.

Ten také dodal, že trať dál na Prahu byla tehdy stále ještě ve výstavbě a spojení obou říčních břehů bránila absence mostu. Dlouho ale tohle nepohodlné přestupování cestující strpět nemuseli. V tu dobu už se most stavěl a první vlak po něm přejel 14. prosince 1871.