Cestou ve stanicích a zastávkách rozdávali zájemcům tento symbol Vánoc, který byl zapálen podle tradice v Betlémě, rodišti Ježíše Krista. Odtud putoval letecky do Vídně, ze které jeho cesta pokračovala po železnici. Jeho rozvoz tradičně zajišťují skauti a skautky z celé České republiky.

close Vánoční pouták info Zdroj: Redakce zoom_in Vánoční pouták

Vaše příspěvky můžete posílat na email vanoce@denik.cz, příspěvek doplňte prosím o vaše celé jméno a uveďte minimálně okres, odkud jste. Děkujeme!