Nové centrum obce ve třech návrzích představilo vedení Čerčan a uveřejnilo ho na internetových stránkách. Jedná se o různé varianty, o kterých se jistě v blízké budoucnosti povedou ještě bouřlivé spory.

„Jednotlivé možnosti se liší velikostí náměstí, počtem nových rodinných domů v budoucí zástavbě a také velikostí školního hřiště, které by mělo vzniknout,“ uvedl jednotlivé odlišnosti starosta Čerčan, Karel Bárta.

Během března proběhne veřejná prezentace s diskuzí s Rudolfem Žofkou tvůrcem všech tří možností. Akce se uskuteční v Kulturním domě Čerčany. Přesný termín ale ještě není znám.

„Na tomto se setkání se budou moci lidé vyjádřit k celému řešení, a nebo případné připomínky a náměty k navrženým variantám zasílat na e-mail obce,“ řekl starosta.

Aby ale mohla obec v budoucnu celou akci zrealizovat je nutné získat potřebnou finanční hotovost. „Obec bohužel nemá na výstavbu centra žádné fondy a dotace na celý projekt nedostaneme,“ vysvětlil Bárta s tím, že výstavba je především byznysem obce Čerčany. Vedení by tedy rádo prodalo nějaký obecní majetek, a tak získalo potřebnou hotovost.

O konkrétní nemovitosti zatím ještě není rozhodnuto. Všechno je pouze ve fázi představ a projektu. Zatím je třeba vytvořit ekonomickou rozvahu, která ukáže zda je možné celou akci finančně utáhnout, a jaké kroky je třeba provést.

„Určitě chceme, aby se k tomuto problému vyjádřily všechny dotčené skupiny, kterých by se stavba týkala,“ uvedl starosta Čerčan pro redakci Benešovského deníku.

Konkrétně jde o školu, která by zde získala sportoviště pro žáky, dále o Stavební úřad a stavební komisi a v neposlední řadě, také obyvatelé, kteří bydlí v okolí nově plánovaného centra, a mnoho dalších.