„Na podzim se nám rozbili tři bojlery ohřívající vodu, které po téměř desetiletém provozu byly v dezolátním stavu. Díky sponzorům se nám podařilo získat tři zbrusu nové 750 litrové bojlery. Chybí nám však prostředky na dovoz, instalaci, inicializaci, likvidaci starého zařízení a také na výměnu čerpadla, které nás zradilo docela nedávno a museli jsme ho okamžitě měnit,“ řekla Jana Vernerová, která má v čerčanském hospicu na starost komunikaci.

Kvůli problémům s bojlery a čerpadlem tak musel hospic vydat nemalé prostředky, aby jejich klienti měli okamžitě teplou vodu. Jenže na tyto výjimečné výdaje nemá vedení prostředky, proto prosí o pomoc.

"Zatímco nám voda v trubkách mrzne, termín splatnosti faktury za nové čerpadlo už doslova hoří. Zaplatit musíme do konce ledna. Peníze ale nemáme. Za rekonstrukci musíme zaplatit 157 664 korun. Veřejnost prosíme o pomoc, vyhlásili jsme veřejnou, transparentní sbírku,“ dodala Jana Vernerová.

Ale nejsou to jen bojlery, kterým životnost skončila. Podlahy z marmolea v hospicu jsou značně opotřebované, chodby potřebují vymalovat, okna po vymalování umýt. Odhadované náklady na renovaci se pohybují kolem 400 tisíc korun. Proto Hospic Dobrého Pastýře vyhlásil ještě jednu sbírku, která je pojmenovaná Čerčanský hospic jako nový. Podaří-li se vybrat vyšší částku, peníze budou použity na výmalbu pokojů.

Stejně tak musí vedení hospicu řešit i dennodenně využívaná lůžka pro pacienty. Ty potřebují nakoupit nové, a to postupně po pěti kusech, protože peněz není nazbyt. Potřeba bude vyměnit také matrace a lůžkoviny. „Potřebujeme vyměnit postupně i počítače,“ podotkla ředitelka hospicu Monika Horníková s tím, že nyní je ale prioritní sehnat finance na bojlery, posléze na lůžka a další nutné záležitosti. „Jsme nezisková organizace, takže nevytváříme zisk, ale vždy, když získáme nějaké finance skrze sbírky či jinou charitativní činnost, hned je investujeme,“ dokončila. Naposledy tak hospic získal necelých 25 tisíc korun na koupací vozík skrze koncert na zámku Jemniště.

INFOBLOK: O hospicu

Hospic Dobrého Pastýře funguje již 10 let pod veřejně prospěšnou organizací Tři. Na podzim minulého roku tato organizace získala Značku spolehlivosti. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého poslání.