„V současné době je stavba suterénu připravena pro zastropení, zaizolování a zasypání do úrovně okolního terénu,“ uvedla Alice Tajerová, ředitelka Občanského sdružení Tři na dotaz, jak pokračuje stavba komunitního domu s kostelem Nejsvětější Trojice. Ta je pokračováním komplexu hospice
a řeší také nedostatek prostoru pro jeho zázemí.

Stavba budovy, která má být vzdělávacím a komunitním centrem a v neposlední řadě
i duchovním prostorem, začala v květnu 2008. Ovšem už o rok později nebyly na výstavbu finanční prostředky. Proto byly veškeré stavební práce pozastavené a s budováním se začalo opět až v loňském roce.

„Finanční prostředky získáváme postupně od drobných dárců, právnických a fyzických osob, nadací a nadačních fondů,“ vysvětlila nelehkou situaci Tajerová s tím, že celkový rozpočet stavby je bezmála devětapadesát milionů korun. „Do této doby bylo v rámci stavebních prací proinvestováno asi sedm milionů korun a přibližně dva miliony činily náklady na projektovou přípravu, zajištění stavebního povolení a výkon stavebního dozoru,“ vyčíslila náklady ředitelka OS Tři.

Stavba, která je pokračováním hospice Dobrého Pastýře má hotový suterén. Další postup stavebních prací se bude odvíjet od získaných finančních prostředků.

Zatímco vzdělávací centrum bude sloužit především pro zaměstnance hospice, pravidelné vzdělávací programy, akreditované vzdělávací kurzy či formace dobrovolníků v sociálně zdravotních službách, komunitní centrum vytvoří přirozený prostor, kde budou činnosti Sdružení navzájem propojeny.
„Specificky zaměřená činnost hospice se tímto způsobem může začlenit do přirozeného dění v obci. Zároveň může podpořit mezigenerační setkávání. Prostory nabídne obci, kde děti, mládež, ale i senioři budou mít prostor pro své nejrůznější aktivity,“ vysvětlila Alice Tajerová.

Duchovní prostor kostela bude sloužit klientům hospice, jejich blízkým i dalším lidem v regionu. Po dvou letech fungování hospice se duchovní péče stále ukazuje jako velmi potřebná součást péče o pacienty a jejich příbuzné.

„Liturgický prostor kostela je v plánech koncipován tak, aby jej bez problémů mohly využívat pro své potřeby všechny křesťanské denominace,“ dodala na závěr ředitelka občanského sdružení.