V pátek si tak mohli zájemci skutečně detailně prohlédnout jednotlivé pokoje klientů, kavárnu, zahradu, denní stacionář, popovídat si přímo s pacienty hospice, nebo se zdravotnického personálu zeptat na cokoli, co je zajímá.

Dopoledne tuto nabídku využili zejména studenti zdravotního či sociálního zaměření, pro které byla kromě exkurze připravena také přednáška vedená psychologem a duchovním hospice.

„Od čtrnácti hodin byl pak hospic otevřen široké veřejnosti, která se vždy v celou hodinu mohla zúčastnit exkurze. V dopolední i odpolední části byl promítán dokument o Joskovi Vensonovi s názvem I am like a tiger, který byl rovněž klientem našeho zařízení," uvedla Věra Ziková, mediální koordinátor Hospic dobrého pastýře Čerčany s tím, že od pěti hodin odpoledne se přes třicet návštěvníků a několik pacientů zaposlouchalo do komorního koncertu pro housle a klavír.

„Příjemné prostředí a krásné skladby Antonia Vivaldiho, Clauda Debussyho, Bohuslava Martinů či Antonína Dvořáka zajistily pěkný zážitek pro všechny posluchače," dodala závěrem Ziková.