Stadion má ve výpůjčce Sportovní klub Benešov žije sportem (SK), který ho se souhlasem vlastníka dál pronajímá dalším zájemcům. Získané prostředky pak využívá ke svému chodu. Právě SK prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu MÚ Benešov předložil ke schválení radě města nový ceník užívání atletického stadionu a také běžeckého tunelu ukrytého pod tribunou.

„Spolek SK Benešov žije sportem navrhl navýšení některých položek v ceníku z důvodu navýšení ceny energií a spotřebního hygienického a úklidového materiálu,“ citoval benešovský starosta Jaroslav Hlavnička ze žádosti atletů.

Podle předsedy klubu Zdeňka Rady byly v žádosti o zvýšení ceny zahrnuty také další služby spojené s realitou chodu stadionu.

O ceně rozhoduje i charakter soutěže

Do seznamu položek se tak letos dostala i další. Ta se týká se sdružení dobrovolných hasičů. „Hasiči atletický stadion využívají stále častěji při okresních i republikových závodech a soutěžích,“ připomněl předseda SK Zdeněk Rada.

Navržené ceny vycházely z těch domluvených s hasiči už v loňském roce. Cena nájmu se liší nejen délkou, ale i charakterem soutěže. Při některých totiž musí být uzavřen celý stadion, při jiných pak stačí hasičům jen pronájem samotné atletické dráhy.

Benešovští sportovci se inspirovali se z cen běžných pro pronájem atletického stadionu ve Vlašimi.

Podle nového ceníku tak dobrovolní hasiči zaplatí za své půldenní závody rovných 5000 korun. Stejná taxa je i za fotbalový zápas pod umělým osvětlením s využitím dvou šaten, kabiny pro rozhodčí a nalajnování hřiště.

Místní školy zadarmo, přespolní za poplatek

Díky dotační podpoře, kterou na stavbu stadionu a také atletického tunelu pod tribunou město čerpalo, naproti tomu zůstává pro veřejnost sportování na tartanu stadionu Na Sladovce stále zdarma. A bude tomu tak i nejméně dalších zhruba sedm či osm let. Vyplývá to z dotačních podmínek, které musí příjemce podpory dodržovat.

Zdarma mají užívání stadionu také školy a školská zařízení zřizované městem Benešovem. Mimobenešovské školy pak za hodinu užívání sportoviště zaplatí 250 korun. „To platí také pro benešovské střední školy, které zřizuje Středočeský kraj,“ upřesnil Rada.

Ceny pronájmu atletického stadionu pro rok 2023
Atletický stadion cena za 60 minut
MŠ, ZŠ, SŠ nezřizované městem: 300,00 Kč
Školy a školská zařízení zřizovaná městem: zdarma
Veřejnost – dráha + sektory (vrh koulí, skok do dálky) bez trav. hřiště (v době hodin pro veřejnost): zdarma
Sportovní kluby – bez osvětlení, bez trav. hřiště: 300,00 Kč
Sportovní kluby – s osvětlení, bez trav. hřiště: 500,00 Kč
Atletické soustředění malá skupina do 20 lidí bez travnatého hřiště: 300,00 Kč
Hasičské závody: 5000,00 Kč (půldenní závody)
Atletické soustředění cena za tréninkovou jednotku 90 minut, celý stadion včetně travnatého hřiště: 1 600,00 Kč

Travnaté hřiště – přírodní tráva cena/90 minut
Trénink: 2 300,00 Kč
Trénink – s osvětlením: 2 800,00 Kč
Zápas, osvětlení, 2 šatny, prostor pro rozhodčí, lajnování: 5 000,00 Kč
Zápas, 2 šatny, prostor pro rozhodčí, lajnování: 4 500,00 Kč

Ceník atletický tunel cena za 60 minut
Oddíly – domácí, benešovské: 600,00 Kč
Školy a školská zařízení zřizovaná městem: zdarma
Školy ostatní: 400,00 Kč
Veřejnost: 600,00 Kč
Soustředění: 600,00 Kč
Závody za každou započatou hodinu: 800,00 Kč

Ceník šatna
Celá šatna (27 skříněk): 400,00 Kč


Ceny pronájmu atletického stadionu pro rok 2022
Atletická dráha, cena za 60 minut
MŠ, ZŠ, SŠ jež jsou zřizované městem Benešov: zdarma
MŠ, ZŠ, SŠ jež nejsou zřizované městem Benešov: 250,00 Kč
Sportovní kluby (bez osvětlení, bez travnatého hřiště): 250,00 Kč
Sportovní kluby (s osvětlením, bez travnatého hřiště): 500,00 Kč
Veřejnost (dráha + sektory: vrh koulí, skok do dálky. Bez travnatého hřiště. V době hodin pro veřejnost.): zdarma
Atletické soustředění (cena za tréninkovou jednotku s vybavením): 1 400,00 Kč
Atletické závody (se zapůjčením vybavení): 2500,00 Kč/den

Travnaté hřiště - přírodní tráva cena za 90 minut
Trénink: 2 000,00 Kč
Trénink (s osvětlením): 2 500,00 Kč
Zápas (s osvětlením): 3 000,00 Kč

Atletický tunel cena za 60 minut
MŠ, ZŠ jež jsou zřizované městem Benešov: zdarma
MŠ, ZŠ, SŠ jež nejsou zřizované městem Benešov: 400,00 Kč
Veřejnost: 600,00 Kč
Sportovní kluby: 600,00 Kč
Závody a soustředění: 600,00 Kč

Šatny
Celá šatna (27 skříněk): 300,00 Kč
Jednotlivci: 30,00 Kč