Podle této dohody musí vlastník potrubí, tedy město Benešov, stanovit každý rok výši nájemného. Státní fond životního prostředí poskytuje v této oblasti obcím, tedy i Benešovu dotace. Proto také požaduje, aby za provozovaný majetek vybíral v následujícím roce nájemné nejméně 19,332 milionu korun. Rada města pak ve středu 20. listopadu stanovila nájemné 23,341 milionu korun.

„Nájemné vstupuje do finančního modelu spolu se zvýšenými náklady na energie, mzdy a nakupované služby a následně stanovuje výši ceny vodného a stočného pro kalendářní rok,“ vysvětlil místostarosta s tím, že pro rok 2020 to bude o čtyři procenta vyšší částka. „Z 84,25 korun za kubický metr vody se cena zvedne na 87,66 korun za kubík,“ potvrdil.

Celé nájemné, tedy 23,341 milionu, město vrátí hned v následujícím roce zpět do investic a oprav vodohospodářské infrastruktury. „Dokončíme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Na Karlově a nyní se už také připravuje podle plánu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Ulrichově a Hráského. V návaznosti na dokončování terminálu se připravuje také rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově, Jiráskově a Husově ulici,“ potvrdil Roman Tichovský.

Další, doslova „husté“ výdaje bude mít Benešov nejen kvůli tvorbě infrastruktury v městských osadách, ale také kvůli investici 100 milionů korun. S ní dříve město vůbec nepočítalo, ale kvůli novým legislativním normám v oblasti nakládání s odpady, bude muset čistírna odpadních vod (ČOV) také řešit nakládání s kaly. Jak Benešovský deník už informoval, budou se kaly v ČOV sušit a následně spalovat v kogenerační jednotce. Vzniklá tepelná energie následně vyrobí energii elektrickou.

Napřesrok od začátku května také dojde ke změně daně z přidané hodnoty, což se projeví v účtování nižší ceny, která tuto zákonnou zohlední. „Díky předepsanému a stanovenému nájemnému, má město zajištěny finanční prostředky na opravy a investice. Může se tak odpovědně starat o své základní poslání, mít funkční, bezpečnou a platným předpisům odpovídající infrastrukturu, která umožňuje splnění životních potřeb občanů a další rozvoj města,“ dodal Roman Tichovský.