Zatímco někteří se otázkou ekologie a ochrany země a životního prostředí zabývají každý den, jiní se nad tímto ožehavým problémem zamyslí pouze dvaadvacátého dubna. Obávají se totiž, že kvůli pomoci by se museli třeba něčeho vzdát. To není ale pravda. Způsobů jak podat naší modré planetě pomocnou ruku je hned několik. Stačí si osvojit pár zásad, které většinou nic nestojí, a díky kterým lze navíc z rodinného rozpočtu uspořit nemalé částky.

Například výměnou starých elektrospotřebičů. Chladnička, mrazák a jiné spotřebiče starší deseti let totiž mají několikanásobně větší spotřebu než spotřebiče nové. Podle odborníků se vzhledem k rostoucím cenám elektřiny často vyplácí vyměnit starší, byť ještě funkční výrobek za nový, s nízkou, dokonce poloviční spotřebou.

Ušetřit se dá i při vaření či praní. Praním na nižší teplotu a optimálním dávkováním prádla lze šetřit také životní prostředí, a při vaření bez pokličky může vzrůst spotřeba energie při vaření až na trojnásobek.

Nejjednodušším způsobem ekologického chování je třídění odpadu, což v současnosti akceptují již dvě třetiny obyvatel České republiky. Mezi ně patří kromě samotných spotřebitelů také školy. Většina českých škol je v současnosti vybavena koši na tříděný odpad, které jsou umístěny v jednotlivých třídách nebo na chodbách. Mezi nejčastěji tříděné odpady ve školách patří papír, sklo, plasty nebo tetrapaky.

Zapomínat by se nemělo ani na použité baterie či akumulátory. Jak uvedl Petr Kubernát ze společnosti, která se v rámci projektu Zelená škola zabývá zpětným odběrem baterií a drobného elektroodpadu ve školách, nedbalým nakládáním s elektroodpady může dojít k uvolňování těžkých kovů, které mohou kontaminovat nejen půdu, ale i spodní a povrchové vody.

„Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze přitom dosáhnout značných energetických a materiálových úspor primárních surovin," dodal Petr Kubernát s tím, že také ve firmách lze nalézt velké množství elektroodpadu. Proto je nesmírně důležité, aby se právě v podnicích stalo třídění elektroodpadu nedílnou součástí odpadového hospodářství. České firmy každoročně vyprodukují celkem zhruba dvacet milionů tun odpadu.