U hlavního vchodu jsou nainstalovány příchodové a odchodové čtečky, u nichž se musí jak při příchodu do školy, tak při odchodu děti i pedagogové a pracovníci základky pomocí čipu zaregistrovat. Ten zároveň slouží k přihlášení ke školnímu stravování.

„Tyto čipy jsou propojeny s elektronickou žákovskou knížkou, na kterou mají jejich rodiče po zadání hesla přístup. Tudíž si mohou on-line zkontrolovat, v kolik hodin dorazilo jejich dítě do školy nebo kdy ji opustilo," vysvětlila princip zabezpečení zástupkyně ředitelky Základní školy Čechtice Marie Málková, která zdůraznila, že se nejedná o hlídání, ale pouze o zvýšení bezpečnosti dětí.

A jak vidět, děti i jejich zákonní zástupci to tak berou. Proto se vedení školy zatím neshledalo s žádnou negativní reakcí. Bohužel ale ani s pozitivní. Údajně se za více než dva týdny, které uplynuly od začátku školního roku, nenašel nikdo, kdo by řekl, že tento krok je něco, zač by měla být škola pochválena.

Může se ale stát, že dítě čip pouze ke čtečce přiloží, aby se v žákovské knížce objevilo, že dorazilo do školy, ale do budovy přitom vůbec nevejde? Nebo co když jdou žáci v partě a dveře otevře čipem pouze ten první?

Ani jedno prý není možné. Kromě čipu kontroluje fyzicky příchod dětí i dozor. Ten dbá na to, aby dítě, které se přihlásí, dorazilo i do školy, a naopak. Žák, který vstoupí do budovy, použil svůj osobní čip.

„Zvažovali jsme, že bychom u vchodu nainstalovali turnikety. Ale zatím musíme dát dětem čas, aby si na ty čipy vůbec zvykly, a poté se uvidí," vysvětlila účetní ZŠ Čechtice Květoslava Kociánová.

Na kolik peněz toto zvýšení bezpečnosti dětí i dospělých nedokázala ale účetní školy odpovědět. Nejen proto, že to hradil zřizovatel školy, nikoliv škola sama, ale také proto, že šlo pouze o rozšíření systému Bakalář, kde se vedou elektronicky třídní knihy, žákovské knížky, inventarizace, ale i přihlašování ke školnímu stravování.

A co když dojde ke ztrátě čipu? Nevadí. Dítě po dobu než získá nový, dostane na odběr stravy klasickou stravenku a do a z budovy ho pustí dozor, který osobně dohlíží u vchodových dveří.