„Úkolem programu je systematická příprava občanů k obraně státu, která je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti,“ vysvětlila mluvčí vznik programu a doplnila, že příprava občanů k obraně státu je nedílnou součástí jejího plánování a zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády ČR.

Při čechtické "misi" v tamní základní škole vojáci z 21. základny taktického letectva v Čáslavi poutali pozornost žáků ukázkami sebeobrany, zdravovědy nebo základy přežití v terénu. 

Letci z Čáslavi do Čechtic přijeli z jednoduchého důvodu: Čáslavská základna je totiž k Čechticím nejblíž.

Mluvčí připomněla, že celý program má dětem ukázat a připravit je na nebezpečné mimořádné situace, s nimiž se mohou v běžném životě setkat a současně je naučit, jak správně se při nich zachovat. „Třeba jak si zabalit evakuační zavazadlo. Vlastně jim dáváme rady, jak sobě a svým blízkým mohou v takových mimořádných situacích zachránit život,“ upozornila mluvčí.

Do preventivního programu se vedle AČR zapojilo také Krajské vojenské velitelství Praha a jen za loňský rok společně připravily téměř dvě stovky těchto osvětových akcí. Ty se konají nejen na školách v rámci výuky, ale patří k nim například i sportovní dny pro děti.

Maskovací barvy i sebeobrana i soutěž

Čechtické prvňáky a děti z mateřinky nejvíce zaujalo nanášení maskovacích barev na obličej. Starší žáci se zapojili do diskuse na všech stanovištích, ale nejvíc se „rozjeli“ v tělocvičně, kde se konaly ukázky sebeobrany. Ty si totiž na závěr sami mohli vyzkoušet.

Žačka šesté třídy Sofie program ocenila jako dobré odreagování. „A alespoň se nemusíme učit,“ podotkla dívka, která se podle svých slov naučila, co má dělat, kdyby ji někdo chytil za ruce. „A budu to vědět, i když to na mě zkusí z legrace kamarádi,“ dodala.

Minulý týden se ke dni s vojáky ve škole konala také výtvarná soutěž na 1. stupni na téma Armáda ČR, 30 let naší armády. Obrázky pak ředitelka školy Dana Vesecká předala vojákům, kteří pak při velké přestávce vyhlásili výsledek soutěže a ocenili deset nejlepších prací.