Na začátku byly pozemky jediného vlastníka. Po jejich rozprodání více současným držitelům zjistil Antonín Malý, že nemůže používat pozemek jiného vlastníka ke krácení cesty z jedné části obce, ke své parcele v části druhé.
„Myslím si, že majitel pozemku, který nám neumožňuje pozemek používat jako cestu, jedná protiprávně. Pozemek je totiž vedený v územním plánu jako místní komunikace obslužná a tím veřejnosti přístupná,“ říká Malý a přikládá korespondenci se Stavebním úřadem v Týnci. „Pozemky jsou v územním plánu vedené jako komunikace místní obslužná, zpevněná, parkoviště, ale tato plocha není zařazena do veřejně prospěšných staveb,“ píše vedoucí odboru výstavby Miloš Albl s tím, že rozhodnutí, zda Malý může používat cizí pozemek pro své účely, může dát jen katastrální úřad nebo soud.
Na něj se ale Malý obracet nechce. Píše proto na krajský úřad a svou stížnost chce ozřejmit i ombudsmanovi.