Snaží se do předčítání zapojit rodiče, prarodiče i starší kamarády ze základní školy. Příležitostně pořádají veřejné čtení v sálu U jelena.

Za neméně důležité považují zapojení se do programu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. Jedná se o školní recyklační program, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Mrkvička (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) je další dlouhodobý celostátní program, který realizuje spolek Pavučina a do kterého je zapojeno cca 860 mateřských škol ze všech krajů České republiky.

Program pomáhá s ekologickou výchovou a vzděláváním pro udržitelný rozvoj pedagogům mateřských škol. První číslo vyšlo v roce 2007, od roku 2010 je každé číslo bulletinu zaměřeno na jiné konkrétní téma. Zároveň obsahuje ustálené rubriky jako zelené okénko, náměty a nápady přímo ze škol a další.

Příště si představíme děti z MŠ v Sázavě. V tištěném vydání Benešovského deníku však již ve středu 26. června 2019!