Ale radnice šla ještě dál, i když z ministerstva financí také do Bystřice přišla na podzim velmi optimistická zpráva. Centrální úřad v ní podle starosty predikoval, proti roku předešlému, růst příjmů obcí přes čtyři procenta. K tomu samozřejmě nedošlo, proto Bystřice na propad příjmů reagovala v prosinci při sestavování rozpočtu 2021. Ponížila očekávané příjmy o čtrnáct a půl procenta, což pochopitelně ovlivňuje i výdaje.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Ale nejen kvůli samotnému řádění koronaviru byl rok 2020 pro město mezi Benešovem a Voticemi, tedy obcemi s rozšířenou působností (ORP), přelomový. Loni totiž skončilo období, pro které zastupitelé sestavili v roce 2014 strategický plán rozvoje sídla. „Na konci roku jsme tento dokument vyhodnotili a začali připravovat novou strategii rozvoje do roku 2030,“ potvrdil starosta Hodík.

Materiál budou schvalovat při březnové veřejné schůzi zastupitelstva. Co je ale podstatné, nebude to jen elaborát lidí sedících na radnici. Své k rozvoji města řekli i obyvatelé a organizace. Proto také do návrhu strategického rozvoje mluvily učitelky z mateřinky, kantoři ze školy a nakonec také samy děti.

„Strategie vychází i z odpovědí na dotazníky nejen ve městě, ale také v jeho částech. Těch má Bystřice šestadvacet,“ upozornil starosta na specifikum sídla s necelými 4500 obyvateli. Jen polovina z nich žije v samotném městě. „Zajímá nás, co dospělým i dětem v Bystřici chybí a kam by město mělo směřovat,“ dodal starosta.

Najít konsenzus pro tak různorodé území, navíc s polovičním rozpočtem na hlavu, než mají například srovnatelně lidnaté Votice, to úplně jednoduchý úkol není. „Například z dotazníků mezi dětmi vyplývá, že jim tu chybí více parků a zeleně, ale také cyklostezky a sportoviště,“ připomněl Hodík.

Některé nápady radnice eviduje už jako projekty. Jejich zásobník čítá 185 položek i s vyznačením priorit. Jednou z nich je i výstavba nové čistírny odpadních vod. K jejich realizaci by mělo dojít dříve či později, každopádně bude vše záviset na finančních možnostech. „Při tom nám pokud to bude možné, pomohou i dotace. Loni jsme takto získali téměř 12 milionů korun,“ připomněl starosta.

Podpora Státního fondu dopravní infrastruktury pomohla Bystřici například při stavbě chodníků podél krajské silnici II/114 v Jarkovicích a Jírovicích. A jejích dostavba, tedy úplné propojení obou částí, je jednou z priorit města. Uskutečnit by se mohla ještě letos, avšak dílo bude závislé nejen na samotné Bystřici, ale také na rekonstrukci silnice a dvou mostů, které jsou v majetku kraje.