Deponie u Přibyšic je už plná a od středy 15. září další odpad nebere. TS Benešov k tomu prozatím využívají skládku ve Voticích. Ale i to je řešení pouze dočasné.

Votickou skládku začne využívat také město Bystřice, respektive jeho obchodní společnost Služby Bystřice. Ta obslouží zatím jen části města, žádné cizí obce.

„Cenu svozu odpadu pro obyvatele to zatím nezvýší, ale v příštím roce dojde v rámci zefektivnění třídění k vybavení popelnic čipy. To pomůže zjistit odkud odpad pochází, kolik ho skutečně v které popelnici je a bude proto možné i zefektivnit trasy svozových vozů. Pro občany to například bude také znamenat, že si budou moci vybrat četnost svozů - jednou týdně, za čtrnáct dnů nebo za měsíc a zaplatí podle toho a objemu nádoby,“ vysvětlil bystřický starosta Michal Hodík.

Že budou ceny vyšší než letos, je zřejmé. Už od začátku letoška, trochu překotně, totiž vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Z loňského poplatku za tunu odpadu 500 korun rázem vzrostl o další tři sta. V roce 2029 by pak tento poplatek měl dosahovat částky až 1850 korun.

„Máme analýzu, z níž vyplývá, že náklady na likvidaci odpadu za každého občana Bystřice jsou nyní 1550 korun. Přitom občané platí jen 750 korun, takže už teď to nepokrývá všechny náklady, které s tím město má,“ vysvětlil starosta.

Cena za odpad by se měla vyvíjet také podle třídění. Právě k důslednějšímu třídění, tedy ke snižování objemu směsného odpadu, celá záležitost směřuje.

„Dnes občany vlastně nic nenutí třídit, protože se každý týden dočkají vývozu popelnice. Jenže v nové situaci uvidí, že mohou za odpad ušetřit, proto si myslím, že začnou důsledněji třídit,“ je přesvědčený starosta s tím, že Bystřice také nabídne další motivace. Třeba možnost ukládat část vytříděného odpadu v rozšířeném sběrném dvoře. Zvažuje ale také zavedení hnědých popelnic na bioodpad.

Přitom se však Michal Hodík neobává, že by lidé službu nějakým způsobem obcházeli třeba tím, že začnou zakládat černé skládky nebo plnit odpadkovými pytli příkopy kolem cest.

„V jiných městech se to nestalo, proto se toho úplně neobáváme. Ale protože jsme v Čechách, určitě se najde někdo, kdo bude chtít systém přechytračit. Počítáme ale také s propagací systému a vysvětlováním, jak funguje a jak ho co nejefektivněji využívat. Pokud bude muset město likvidovat černé skládky, projeví se to navýšení ceny v následujícím roce, takže nakonec to zaplatí i ten, kdo k tomu přispěl,“ tvrdí starosta Bystřice Michal Hodík.

Bystřice má už nyní dvě svozová vozidla a zatím není její vedení radnice rozhodnuté, zda začnou pracovat už od 1. ledna 2022, nebo až od března, kdy městu končí smlouva s TS Benešov.