Vysoké náklady, z nichž část pokryly dotace, nemá na svědomí jen pouhé zakopání vodovodních trubek do země. Výraznou část rozpočtu stavby odčerpá vybudování vodojemu v lokalitě Na Rozvazech. Ten bude mít vedle praktického využití také další funkci. Díky ní se pravděpodobně více posílí povědomí o městě mezi turisty. Na střeše vodojemu totiž vznikne volně přístupná vyhlídková plošina. „Jedná se o pokračování výstavby vodovodu a kromě zmiňovaného zahrnuje také vybudování přivaděče vody od vodovodu do Sedlčan. Voda z něj pak poteče do nového vodojemu a samospádem bude zásobovat domácnosti,“ připomněl bystřický starosta Michal Hodík s tím, že celý záměr uvedenou stavbou neskončí. Pokračovat bude další etapou z Líšna do Mokré Lhoty.

Na střeše vodojemu vznikne plošina s výhledem do kraje:

Budování vodovodu a vodojemu v Bystřici. | Video: Zdeněk Kellner

Díky zvýšenému zájmu firem o zakázky a také stagnaci nebo dokonce zlevňování prací a materiálu se Bystřici podařilo tuto část díla, tedy připojení Mokré Lhoty, nákladově stáhnout z odhadovaných 36 milionů korun výrazně níž. „V této zakázce vyšla nabídka vítězné firmy na částku 23,2 milionu korun,“ potvrdil starosta současný trend a připomněl, že město už také podalo žádost o další dotaci.

Důvodem výrazného snížení ceny díla je podle starosty nejen zmiňované snížení ceny materiálu a práce, ale také to, že odhady ceny vznikaly už v začátcích investičních záměrů, tedy s předstihem před řadou měsíců. Samotná soutěžení však probíhají až nyní, v nových, pro investory příznivějších podmínkách.

Voda už nikoho ohrožovat nebude

„O zakázky má také zájem více firem a to je dáno také tím, jak se připravuje krácení investic v rámci úsporných opatření vlády,“ upozornil bystřický starosta. Budování vodovodu v Bystřici je kvůli poměrně rozlehlému správnímu území s rozlohou přes 63 kilometrů čtverečních odkázané v investičních záměrech na postupné kroky. Za sebou tak má Bystřice už napojení na „sedlčanský“ vodovod a přivedení pitné vody do vodojemu v Nesvačilech.

Totéž se povedlo ohledně další městské části, Božkovic. Přivaděč pitné vody z „sedlčanské“ větve byl zkolaudovaný na konci minulého roku. Díky tomu se už tamní obyvatelé nemusí obávat případného návratu vody s příměsí radonu a arsenu. Tyto látky ohrožovaly zdraví obyvatel zhruba od roku 2007 do roku 2013, kdy tam město vybudovalo úpravnu vody. Teď Božkovickým teče z kohoutků voda několikanásobně prověřená, želivská.