Původní záměr byl jasný. Cyklostezka měla od tomické zastávky vést po opuštěném drážním tělese kolem bývalého drážního domku nad Opřeticemi a od hráze Opřetického rybníka pak k Bystřici směřovat podél Konopišťského potoka. Do samotného centra Bystřice by pak jezdce dovedl úsek vzniklý využitím obousměrné komunikace v ulici K Zájezdku rozšířené zasypáním už nevyužívaného mlýnského náhonu. Při takovém řešení by šířkové poměry, tedy téměř deset metrů (dvakrát 3 metry silnice plus dvakrát 1,5 metru cyklotrasy plus chodník), budování umožnily.

„I když už náhon neslouží svému účelu a v objektu bývalého mlýna není mlýnské kolo ani například turbína, bystřická veřejnost se proti zasypání náhonu postavila s myšlenkou na návrat vody do krajiny,“ připomněl starosta.

Benešovsko napájí voda z přehrady Švihov na Želivce.
Od začátku příštího roku podraží odběratelům na Benešovsku také pitná voda

Také proto začalo hledání jiné vhodné trasy. Díky tomu přišla na přetřes také možnost, že by na okraji Bystřice trasa nevedla rovně k ulici K Zájezdku, ale vystoupala od Konopišťského potoka až k nyní slepé ulici Karla Nového. Ta je díky bývalé státní silnici E55 velmi široká a navíc klidná. Využívají ji jen tam žijící motoristé nebo jejich návštěvy. Problémem ale bylo, že pozemkově zamýšlená trasa zasahovala mezi ulicí Karla Nového a Konopišťským potokem na soukromý pozemek. I to se nakonec jednáním úřadu s majitelkou půdy podařilo vyřešit.

Jenže ani tato varianta s největší pravděpodobností realizace nedojde. A to proto, že končí platnost Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017-2023 a v současnosti vzniká koncepce nová, do roku 2030.

Třídící linka domovního odpadu. Ilustrační foto.
Benešov chce ještě letos určit, kde bude třídící linka domovního odpadu

Její zpracovatelé podle bystřického starosty přišli s myšlenkou, že by bylo rozumnější, aby „bystřická“ část cyklostezky vedla po vrstevnici podél současného železničního koridoru. Tím by se cyklisté vyhnuli při jízdě od jihu na sever sjíždění u Opřetického rybníka dolů ke Konopišťskému potoku a na začátku Bystřice zase stoupání od potoka do ulice Karla Nového. „Takové řešení by bylo mnohem vhodnější nejen pro méně zdatné cyklisty, ale především pro jezdce na in-linech,“ míní Michal Hodík.

Jeho kolega, bystřický místostarosta Daniel Štěpánek, je ale k takovému řešení poněkud skeptický. „Trasa by vedla velmi blízko kolejí železničního koridoru. Kvůli bezpečnosti cyklistů by tam nejspíš musela vzniknou nějaká bariéra. A takové řešení by vyžadovalo větší finanční náklady,“ dodal.