Bystřický starosta Michal Hodík připomněl, že do architektonicko-krajinářské soutěže se přihlásilo celkem devět týmů architektů. Z návrhů se porotcům nejvíce zamlouval ten, který předložila firma Ofschem architekti. S touto společností pak Bystřice uzavřela smlouvu na zpracování projektové dokumentace až do stádia výběru zhotovitele a také dokumentace pro zhotovení stavby.

„Projektovou dokumentaci budeme mít až příští rok, nyní se dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentací pro stavební povolení, abychom mohli požádat o dotační podporu,“ doplnil starosta.

Inspirace ve Švédsku

Záměrem rekonstrukce centra Bystřice je vytvoření prostoru pro setkávání lidí v místě s více stromy a zelení, ale také, což je na Benešovsku opravdu novátorské a jedinečné, adaptace města na nový stav životního prostředí, zejména na nedostatek dešťových srážek.

V současné době totiž voda z centra Bystřice, které je výrazně pokryto asfaltem a betonem, jen tak bez dalšího využití odteče. Co se nevsákne do trávy na Ješutově náměstí hned, je nenávratně pryč. Právě tomu chtějí v Bystřici zabránit. Vzor si přitom berou ve Skandinávii. Ve švédském Malmö kvůli tomu využívají osvědčenou metodu. „Tam už to řadu let funguje a tato jejich dobrá praxe se sdílí v dalších zemích Evropské unie. Já se už také moc těším, až to bude fungovat i u nás,“ přiznal Michal Hodík.

Princip je vlastně velmi jednoduchý a současně laciný. Voda z deště, která by jinak bez užitku odtekla pryč, se zachytí v podlouhlém podzemním rezervoáru. Ten bude v Bystřici ukrytý v horní části Ješutova náměstí. Odtud pak budou rostliny v přilehlém parku vláhu čerpat v době, kdy z nebe nespadne ani kapka. Pokud by ale bylo dešťových srážek moc, odtekla by voda ze zásobníku přepadem do dešťové kanalizace.