Například ty v Ostředku, obci ležící doslova vedle nejrušnější a nejstarší české dálnice D1 pravidelně kontaminuje solanka. Roztok posypové soli se do podzemí dostává při zimní údržbě vozovky. Konečné řešení tohoto letitého problému přinese právě teprve přivedení pitné vody ze Želivky. V současnosti jsou v Ostředku vidět především zasypané výkopy, i když další výkopové práce dělníky ještě čekají.

„Dílo je prakticky ve všech zúčastněných obcích v podobné fázi rozestavěnosti. Během prázdnin by měly být práce dokončené tak, aby skončily uzávěry silnic,“ připomněl manažer Dobrovolného svazku obcí Chopos Miroslav Kratochvíl.

Přesně tak to bude například ve Vranově. Tam stavba vodovodu omezuje dopravu zhruba od konce dubna. „Práce na krajských silnicích chceme definitivně ukončit do začátku nového školního roku, aby mohly snadněji projíždět autobusy,“ potvrdil vranovský místostarosta Zdeněk Vožický, ale přiznal, že výkopové práce na místních komunikacích skončí až se samotným závěrem celé akce.

Tu má Chopos naplánovanou na září roku 2021. Jak ale Miroslav Kratochvíl potvrdil, stavba nemá zpoždění a je proti harmonogramu mírně v předstihu. Proto také věří, že se dílo podaří dokončit dříve.

Bez zpoždění probíhají práce například i na území Vranova, i když hloubení výkopů v některých jeho částech je proti jiným, byť ve stejné obci, obtížnější. Podle vranovského místostarosty se s takovou situací ve Vranovské Lhotě vyrovnala najatá firma velice dobře. „Navíc mě mile překvapila, protože má na pracovišti opravdu příkladný pořádek,“ tvrdí Zdeněk Vožický.

Pít želivskou vodu mají podle vyjádření manažera Choposu lidé přibližně za rok. Do domácností by ji měli s velkou pravděpodobností dostat ve všech zúčastněných sídlech ve zhruba stejném termínu. „Vodovod se musí natlakovat a odzkoušet,“ uvedl Miroslav Kratochvíl.

Vodovodní vedení obnáší téměř 40 kilometrů potrubí. Na dílo přispěly obce ze svých rozpočtů. Vzhledem k tomu, že celá akce přijde na 268 milionů korun bez DPH, otevřely si také úvěry. Chopos jako investor také čerpá na stavbu dotace z Operačního programu Životní prostředí, které dosahují částky 129 milionů korun tedy zhruba 46 procent nákladů. Provozovatelem vodovodu bude Dobrovolný svazek obcí Chopos.