Se zdvoukolejněním přijde také napřímení oblouků a tím i možnosti vyšších rychlostí jízdy vlaků. Naopak, s budováním trati poznávají odvrácenou tvář postupu moderny, motoristé. Stavba „narušuje“ některé úseky. Tak například silnici vedoucí mezi obcemi Červený Újezd a Dolní Nové Dvory. Právě tahle místní komunikace totiž protíná staveniště.

„Pro motoristy bude dopravní omezení na této místní komunikaci trvat až do konce ledna 2019,“ připomněl dopravní expert Jan Vachtl s tím, že na železnici v tomto měsíci, tedy prosinci, nejsou v souvislosti se stavbou koridoru, plánované žádné výluky. A to se samozřejmě zamlouvá cestujícím. Ti totiž jinak museli využívat náhradní autobusovou dopravu, která je vozila do Olbramovice respektive do Benešova. „Další výluky jsou naplánované až na březen příštího roku,“ upozornil Jan Vachtl.

V současné době zhotovitelská firma stavby IV. železničního koridoru zavrtává do země a buduje piloty, které poslouží pro zvýšení stability pilířů mostních estakád. Začne také ražení tunelu Deboreč. V místech křížení staré a nové železniční trati stavebníci také pokračují s litím betonových patek potřebných pro sloupy trakčního vedení.

Úsek koridoru mezi Voticemi a jihočeskými Sudoměřicemi měří téměř 20 kilometrů a jeho investorem je Správa železniční dopravní cesty. I tento úsek čeká napřímení trasy. Ta se tím zkrátí o téměř tři kilometry.

„Celý úsek je rozdělen do tří částí. Jeden je mezi Sudoměřicemi a Červeným Újezdem, další je nová samostatná železniční stanice Červený Újezd a poslední úsek vede z Červeného Újezdu do Votic. Tam se napojí na stávající trať,“ vysvětlil v rozhovoru v časopisu Silnice železnice Lumír Pyszko, ředitel stavby úseku Sudoměřice – Votice z brněnské společnosti OHL ŽS.

Budování zmiňovaného úseku s sebou přinese také několik důležitých staveb. Budou to především dva železniční tunely. Ten poblíž Mezna bude měřit 840 metrů, tunel Deboreč pak 660 metrů. Právě ten začne vznikat jako první. V současnosti stavebník, firma OHL ŽS, připravuje portál pro zahájení ražby. Druhý, delší tunel pak začne vznikat na jaře příštího roku. Ještě před tím, než se začne razit, musí stavebník zajistit Meznu vodní zdroje.

Trasa IV. železničního koridoru na jihu Benešovska bude charakteristická nejen tím, že se trať schová do zářezů, ale úsek mezi Voticemi a Červeným Újezdem se pro změnu dostane na čtyři velké estakády. Dlouhé budou od 150 do 280 metrů. U Votic stavebníci využijí stávající zářez a po jeho rozšíření tam instalují i druhou kolej. Dva zářezy mezi Sudoměřicemi a Červeným Újezdem jsou hluboké kolem dvanácti metrů.

Ale tak velká stavba v hodnotě kolem sedmi miliard korun, přináší kromě samotných pracovních starostí, také trochu jiné. Množství materiálu, nástrojů a strojů totiž také láká zloděje. Od 24. listopadu proto votičtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který ze stavby koridoru u Červeného Újezdu, ukradl elektrocentrálu.

A kdy se cestující svezou i z Votic po bezpečnější a rychlejší dvoukolejné trati do Sudoměřic a dál na jih? Vzhledem k tomu, že se tento úsek měl začít budovat už loni, ale začalo se až letos, posune se i zprovoznění trati. Zhotovitel proto předpokládá, že jaře 2021 položí první kolej, na podzim pak druhou. „Pokud vše dobře dopadne, chtěli bychom uvést do provozu obě koleje do konce roku 2021,“ dodal Lumír Pyszko, který pracuje na stavbě koridoru už od roku 2006.

Celý IV. železniční koridor od severní po jižní hranici Česka, by měl být dobudován v roce 2028.