Balkon ke sledování děje nikdo nevyužíval. Dokonce ani židle v přízemí nebyly plně obsazené. Více než občanů bylo možná úředníků a různých odborníků. Ve městě přitom žije zhruba 16 tisíc lidí, více než tři čtvrtiny z nich jsou přitom ve věku od patnácti let výše. Na Karlov dorazilo jen přibližně sto obyvatel Benešova. Na loňském Veřejném fóru bylo o padesát občanů více, patřila mezi ně ale i početná skupina z Mariánovic protestující proti výstavbě třídicí linky komunálního odpadu.

„Je mi líto, že se akce zúčastnilo tak málo obyvatel,“ konstatoval během akce starosta města Jaroslav Hlavnička. Právě Veřejné fórum je přitom pro občany vedle participativního rozpočtu příležitostí, jak k rozvoji města přispět svými nápady a návrhy.

Nízkou účast veřejnosti si lze vysvětlovat různě. Možná se lidé o věci veřejné vůbec nezajímají, což by dokládala i chabá účast při zasedáních zastupitelstva. Účast možná tentokrát ovlivnily i zápasy fotbalového mistrovství světa v televizi. Ve hře může být také názor, že snaha je zbytečná, protože se stejně nic nezmění. Nebo naopak lidé věří vedení města, jsou spokojeni s tím, jak ho řídí, a další rozvoj nechávají právě na něm.

Stavební práce na obchvatu. Ilustrační foto.
Severovýchodní obchvatu Benešova má městu pomoci nejdříve za šest let

Ať tak nebo tak, jisté je, že ti, co nakonec na fórum přicházejí, mají spoustu nápadů. Někdy nepříliš originálních, těžko uskutečnitelných nebo takových, s jejichž realizací už Benešov počítá ve svém strategickém rozvoji. Tento plán je sestaven s časovými výhledy na blízké i vzdálenější období, proto by se s ním lidé, než začnou sršet nápady, měli seznámit. Že se tak neděje, dokládají i opakující se nápady.

Patří mezi ně například zástavba Táborských kasáren, na jejíž přípravě město dlouhodobě pracuje. Dalším příkladem je propojení zámeckého parku s městem prostřednictvím podchodu, přechodu či nadchodu. Řešení problému dlouhodobě připravuje správce silnice I/3, jímž je Ředitelství silnic a dálnic, výstavbou zahloubení silnice. Předešlá snaha radnice se navíc se nesetkala s pochopením policie a narážela i na nedostatek místa a neúměrně vysoké náklady.

Do kulturního domu si našli cestu především občané, kteří se chopili příležitosti v duchu hesla: naši budoucnost tvoříme společně. „Zatím jsem byla na všech Veřejných fórech. Líbí se mi, jak jsou někteří lidé, i když jich moc nechodí, zapáleni pro změny. Já více než podávání nějakých návrhů vnímám tu zajímavou tvůrčí atmosféru,“ přiznala jedna z účastnic akce Lenka.

Průzkum podzemí prostřednictvím georadaru v centru Benešova.
Specialista zkoumal podzemí v Benešově. Výsledky pomohou při opravě náměstí

V sále bylo připraveno osm stolů. Každé z těchto stanovišť bylo vybaveno nejen plachtou, kam se zapisovaly zmiňované nápady, seděl tam také garant a odborníci na danou oblast nominovaní radnicí, kteří byli schopni odpovídat na dotazy, případně regulovat odklon od tématu nebo zdvojování nápadů se záměry radnice.

Na papírové plachty i tak přibývaly nápady, například na řešení otázky bydlení, na téma bezpečnosti, životního prostředí nebo sociální oblasti. Pro jednotlivé nápady lidé hlasovali a z nejúspěšnějších vznikla desítka největších příležitostí města.

Témata vzešlá z Veřejného fóra
- re-use centrum (opětovné využití použitých věcí)
- modernizace škol (vybavení)
- rozvoj lokality Táborská kasárna - výstavba obytné čtvrti
- změna lokality výstavby třídírny odpadů Mariánovice + ekonomická analýza
- pobídka na získání psychiatra a psychologa
- investice do teplárny a její budoucnost
- koupadla Sladovka - technologie na zlepšení kvality vody
- navýšení počtu sociálních bytů
- navýšení kapacity základních škol (výstavba nové školy vč. tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
- víceúčelová sportovní hala vč. odpovídající tribuny
Zdroj: Městský úřad Benešov