„Toto klání je určené pro žáky středních zemědělských škol a učilišť a okres Benešov reprezentují dva žáci Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vlašim," potvrdila jedna z týmu pořádající agentury Kateřina Hlavinková s tím, že v letošním roce se k této soutěži přidal také první ročník Zemědělské olympiády.

V rámci 19. ročníku veletrhu Vzdělání a řemeslo, který se koná ve dnech 20. až 22. listopadu na českobudějovickém výstavišti, se tak budou moci utkat mezi sebou žáci studující středoškolské zemědělské obory.

„My se zúčastníme jenom jízdy zručnosti. Olympiády ne. Jedeme tam poprvé, tak vyzkoušíme zatím jedno a příští rok se třeba uvidí," uvedl krátce před odjezdem do Jihočeského kraje Oldřich Rataj, zástupce ředitele pro praktické vyučování SOŠ a SOU Vlašim.

Pouze Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vlašim se v rámci 19. ročníku veletrhu Vzdělání a řemeslo, který se koná ve dnech 20. až 22. listopadu na výstavišti V Českých Budějovicích zúčastnila již druhého ročníku celorepublikové soutěže jízdy zručnosti traktorem s vlekem.

„V rámci školy jedou dva žáci 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů, a to Jan Kopecký a David Kuklík," prozradil ve středu 20. listopadu Oldřich Rataj a poznamenal, že tato soutěž není rozhodně jediná, které se vlašimská SOŠ a SOU v průběhu roku účastní.

„Běžně se účastníme tak pěti, šesti dalších soutěží. Vybíráme si pouze takové, které se nám líbí a na co máme podmínky," vysvětlil zástupce ředitele s tím, že škola na takováto klání nominuje takové žáky, u kterých je předpoklad dobrého výsledku.

Jak soutěž v jízdě zručnosti traktorem s vlekem tak zemědělská olympiáda je součástí doprovodného programu výstavy, při kterém se představují jednotlivá řemesla a studijní obory.

„Cílem soutěží je zvyšování a porovnání odborných znalostí a dovedností žáků v rámci středních škol a učilišť, výměna zkušeností a samozřejmě také nevšední zážitky," poznamenala Kateřina Hlavinková a dodala, že obě soutěže mají za cíl propagaci zemědělských oborů jak na středních školách, tak na učilištích a motivace mladých lidí k jejich studiu.

Jízda zručnosti se skládá z osmi prvků jako je například projetí osmičkou, couvání do garáže, zastavení na přesnost či přistavení pětitunového vleku k rampě.
V zemědělské olympiádě pak čekalo na soutěžící nejen otestování teoretických znalostí ze zemědělství, ale praktické ukázky dojení na umělém vemeni nebo poznávání semen a klasů polních plodin.