Jedná se o prestižní ambulantní i lůžkové pracoviště, které je specializované na ošetření zlomenin dětského věku. Součástí kliniky je i traumacentrum. Přednostou kliniky je Petr Havránek.

Žáci měli možnost navštívit lůžkovou část pracoviště, kde je zaujalo nejen uspořádání, ale i moderní vybavení historické budovy. Odbornou část exkurze vyplnil svou přednáškou doktor Martin Čepelík, který se věnoval problematice znalosti obvazových technik a její důležitosti, jako prevenci komplikací.

Budoucím zdravotníkům poutavě a lidsky vysvětlil nutnost osobního přístupu ke všem pacientům, vyzdvihl priority komunikace a celospolečenského významu sesterské práce. Odborně obohatil žáky novými, zajímavými poznatky a osobními zkušenostmi z praxe.

Závěr exkurze byl věnován moderním obvazovým materiálům a speciálním technikám. Žáci měli možnost vidět práci sester na specializovaném dětském pracovišti nejen na lůžkové části, ale i práci sestry z ambulantní části kliniky.

„Exkurze nás obohatila a zdůraznila naše přesvědčení o celospolečensky významném sesterském povolání. Děkujeme vrchní sestře KDCHT paní Lence Hasové za umožnění exkurze a všem, kteří se celého dopoledne aktivně zúčastnili,“ uvedla Martina Pacovská, vedoucí této odborné exkurze.