Během školního roku osloví policisté všechny školky, které v Benešově jsou. „Myslíme si, že je důležité, aby se předškoláci v silničním provozu uměli chovat, protože v září nastoupí do školy a musí vědět, jaké nebezpečí na ně čeká. Měli by znát základní pravidla pohybu na silnicích a také dopravní značky. A právě na tuto oblast se zaměřujeme,“ uvedla mluvčí benešovské policie Zuzana Stránská.

V první části besedy děti ve společenské místnosti DDM shlédly krátký film. „Malá Anička dětem ve filmu předvedla, jak se mají na silnici chovat a jaké rizika a nebezpečí na ně v silničním provozu čekají,“ řekla Stránská.

Po filmu si policistka s dětmi o situacích povídala. Poté se budoucí školáci přemístili do tělocvičny, kde si některé okolnosti vyzkoušeli formou hry. „Aby pro děti přednáška nebyla jenom teoretická, musely správně přejít přechod, který jsme připravili v tělocvičně. Výhodou je, že si to mohou zkusit víckrát, pokud se třeba správně nerozhlédnou,“ sdělila mluvčí.

V další části programu se předškoláci věnovali dopravním značkám. Policistka rozmístila nejdůležitější značky po tělocvičně a děti ve skupinách musely poznat vždy jednu konkrétní.

Na závěr si děti zahrály pohybovou hru, aby se odreagovaly. „Máme pro děti připravenou hru se semaforem. Podle barev na semaforu musí děti reagovat. Když padne zelená, musí skočit na koberec, který představuje silnici. Na červenou barvu skáčou z koberce pryč, tedy jako na chodník. Soutěž je rozdělená na holky a kluky. Kdo to splete vypadává, nejlepší získá malou cenu,“ uvedla Zuzana Stránská.