„Jestli se tak skutečně stane, jako že na 99,9 procenta ano, bude to zajímavé. Nejenže budou studentky a studenti chodit na odborné praxe do nemocnice přes celé město, což je 2,1 kilometru, ale zatímco sídlit budeme v budově Integrované střední odborné školy Černoleská, sloučeni budeme s tamní Střední odbornou školou," uvedla Jarmila Štemberková.

Hlavním důvodem, proč se má benešovská zdrávka stěhovat je vysoký nájem a nízký počet studentů. Dva miliony korun ročně za devadesát žáků se zdá kraji příliš. Jenomže to je podle Jarmily Štemberkové krátkodobý stav. Míní, že za tři, čtyři roky se počet zájemců o studium na SZŠ znatelně zvýší. Jasným důkazem je například to, že pro tento školní rok otevřela benešovská zdrávka obor zubní technik. A zatímco teď jej studuje jen čtrnáct žáků, už nyní má pro rok 2014/2015 škola sedmadvacet přihlášek.

„A tady je další problém. K tomuto oboru jsou potřeba laboratoře. A ty zatím nemáme. Kraj na ně sice před nedávnem uvolnil sedm milionů korun, ale ty budou hotové až příští školní rok. Letošní prváci mohou mít pouze teorii. Když kraj schvaloval tento obor, měl logicky počítat i s penězi na vybudování laboratoře. Ne až poté, co už tento obor rok na škole vyučujeme," poznamenala nechápavě učitelka řídící praktické vyučování.

Škola se nechce z prostor, které jim po všech stránkách vyhovují stěhovat. Dělá tedy všemožné kroky, které by tuto situaci odvrátily. Pravděpodobně marně. Snaží se tedy alespoň docílit toho, aby byly učebny v ISŠT srovnatelné s těmi, co mají v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Současné učebny, které by měla zdravotnická škola v Černolesklé ulici obývat, jsou totiž malé a někde není ani zavedená voda. Zejména pro obor ošetřovatelství potřebují třídy dostatečně velké. Jedna část musí simulovat nemocniční pokoj, tedy dvě postele, noční stolky a k tomu veškeré pomůcky potřebné k ošetření pacienta, a druhá musí být klasická třída pro teoretickou část. Než budou tedy prostory uvedené do takového stavu, aby bylo možné v nich vyučovat, bude to nějaký čas trvat. Proto se stěhování, které bylo původně naplánované na září 2014, o rok posouvá. K administrativnímu sloučení však dojde už od 1. ledna příštího roku.

„To je fajn, že budeme ještě rok v nemocnici. Ale laboratoře pro zubní techniky se budou dělat už v Černolesklé ulici. Takže to znamená, že studenti budou muset na praxe chodit tam. Vždycky bude něco špatně. Teď budou přes celý Benešov chodit zubní technici, a potom zdravotní sestry. Optimální řešení by bylo zůstat v areálu nemocnice a vybudovat tam i laboratoře," je přesvědčena Jarmila Štemberková s tím, že kromě dostatečně velkých učeben potřebují i sklady na nejrůznější zdravotnický materiál či knihovnu pro jejich nezbytnou odbornou literaturu.

Jarmila Štemberková se domnívá, že časem bude muset škola nabídnout další obory, aby nalákala žáky. A kde je budou vyučovat? Bude v areálu ISŠT dostatek učeben? Už před časem škola zvažovala otevřít pedagogické a zdravotnické lyceum. Na to ale nebude podle slov učitelky řídící praktické vyučování dostatek učeben.

„Na ISŠT nám vyčlenily dvě kmenové třídy. Ale to je i v současné době hrozně málo. Čekám, že časem budeme mít od každého oboru dva ročníky. A co když se budeme chtít rozšířit? To vidím jako velký problém," dodala Jarmila Štemberková.