Těch se tentokrát za pomoci techniky Lesů ČR a Technických služeb Benešov měla zbavit horní část severního svahu sestupujícího od parkánu k cestě mezi Starou myslivnou a hrází rybníka.

Podle Petra Mareše, předsedy rady sdružení, byl plán sobotních prací tentokrát možná až příliš ambiciózní. Nebyl by. Jenže proti záměru brigádníků se postavily předem neuvažované okolnosti. Kvůli příkré stráni a vzrostlým stromům se štěpkovačka připevněná ke traktoru, nedostala až tam, kde jí bylo nejvíce zapotřebí.

„Vyřezané nálety musíme tahat ke štěpkovačce dost daleko," přiznal na místě brigády Mareš a připomenul při té příležitosti také ne právě přívětivé počasí. I na Konopišti foukal v sobotu 15. března od zahájení prací v půl deváté ráno nárazový vítr a schylovalo se k dešti. Ten pak skutečně kolem desáté, a docela hustý přišel a ustal až po poledni.
 
Zámecký park čistí dobrovolníci na jaře a na podzim pro svůj dobrý pocit a vlastně tím pomáhají i dobrému pocitu těch, kteří do Konopiště zavítají jen občas.

Podle Petra Mareše je k tomu vede láska k přírodě konopišťského parku a kultuře spojené s historií zámku. Tentokrát jich ruku k dílu přiložilo osmnáct. „Přišli i dva dobrovolníci, nečlenové Spolku přátel Konopiště," doplnil Petr Mareš.