Před třiačtyřiceti lety vpadli do Československa vojáci pěti spřátelených socialistických států. Přitom ještě 13. srpna přesvědčoval generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv Alexandra Dubčeka, šéfa československých komunistů, aby přibrzdil reformy společnosti. Současně mu ale hrozil, že v opačném případě SSSR zasáhne.

A to se také stalo. Dvě hodiny po půlnoci 21. srpna ÚV KSČ prostřednictvím Československého rozhlasu odvysílal Provolání Všemu lidu ČSSR: Všemu lidu Československé socialistické republiky! Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.