Právě oni podporují současnou dosluhující vládu nad Benešovem ČSSD a ANO, které společně s TOP 09 pomohli v lednu 2016 svrhnout koalici VPM, ODS a STAN. Tohle poněkud chmurné konstatování je potřeba připomenout kvůli jedinému – likvidaci minulosti města ve jménu světlých zítřků.

Přesněji, kvůli bourání dvou objektů v někdejších Táborských kasárnách. Oba sice někdejší vedení města chtělo využít, ale příležitost k tomu, po návratu na radnici, už nejspíš nedostane. Současná městská rada schválila 3. října demolici a ta už také začala.

„Ve spodním objektu udělalo město dvě sondy a probouralo zeď, kvůli proudění vzduchu. Žádné smysluplnější využití té budovy nebylo. Za mojí působnosti na radnici se neobjevil jediný podnět nebo jediný nápad, co s těmi budovami dělat,“ tvrdí Helena Kaňková, vedoucí odboru rozvoje města a správy majetku.

Nic nebyla platná ani přímluva Tomáše Podholy, člena Spolku přátel Konopiště, který u vedení města požadoval zastavení bourání. „Pan místostarosta Švadlena slíbil, že se druhý objekt bourat nebude,“ říkal optimisticky ještě před časem Podhola.

Jenže to, se nestalo. Proč, Deník zjišťoval, ale nezjistil. Jiří Švadlena dlouhodobě nekomunikuje, nezvedá telefon. A tak tomu bylo i při vzniku tohoto článku.

Místo toho, aniž by byla dokončena demolice bývalé jídelny vojáků, přešla demoliční četa z jednoho konce parkoviště v Táborských kasárnách na druhý, a odstrojila střechu i z druhého objektu. Právě v něm mělo vzniknout muzeum 102. pěšího pluku, který sídlil v Benešově. „O muzeu 102. pluku, o kterém mluví pan Podhola, jsem v životě neslyšela ani od kolegů,“ uvedla Helena Kaňková.

„Demolice byla schválená v návrhu rozpočtu 2018 v únoru. Rozpočet prochází obhajobou i před finančním výborem a nikdo z něj nevznesl žádnou připomínku nebo zmínku o muzeu. Zúčastnila jsem se všech jednání výboru a žádný podnět jsem nezaznamenala. Ani na zastupitelstvu. Ani tam pan Podhola nevznesl žádnou připomínku,“ dodala Helena Kaňková.

Tohle tvrzení ale Tomáš Podhola odmítá s tím, že se ohrazoval proti bourání v Táborských kasárnách stále. „Vedení stále mluvilo jen o bourání hlavní budovy. Kdyby navíc přiznalo, že chce zbourat i objekt vytypovaný pro muzeum 102. pluku, křičel bych o to víc,“ uvedl.

Podle Jaroslava Hlavničky, opozice VPM, ODS a STAN nepodepsala rozpočet na rok 2018, proto odmítá tvrzení, že o zařazení demolic dvou uvedených objektů, musel také vědět. „Koalice měla většinu, tak si rozpočet odhlasovala i proti naší vůli,“ sdělil a přiznal, že proti bourání objektu na horní straně parkoviště, nic nemá nic. O dolním byl ale přesvědčen, že zůstane zachován.

„V Benešově už jedno muzeum máme. Nevidím proto důvod ke vzniku dalšího, když se bude nové vedení města snažit snižovat provozní náklady. Muzeum by zatížilo město náklady na mzdu pracovníka, energiemi a v první řadě rekonstrukcí,“ dodala Helena Kaňková.

Zda se objekt ještě podaří zachránit, není jasné. Bez střechy se na něm podepíše zimní počasí tak, že to nejspíš už nebude možné. A to bez ohledu na to, kam až pokročí samotná demolice. „Myslím, že pak by bylo lepší postavit objekt nový. Tím ale neříkám, že ho budeme chtít budovat. Naše finanční možnosti budou totiž značně omezené,“ dodal Jaroslav Hlavnička.