Slavnost v pátek 1. září zahájila mše svatá a adorace a večer se uskutečnil chval s hudebním doprovodem.

Sobotní mši svatou celebroval Václav Malý, světící biskup pražský. Program oslav pokračoval společným obědem a kulturním pásmem, na kterém se představilo divadlo Víti Marčíka, vystoupil Pavel Helan.

Během dne probíhaly komentované prohlídky kostela a pro děti byl připraven bohatý program.

Sobotní večer ukončil koncert kapely Good Work.

V neděli pak proběhla posvícenská mše svatá, kterou celebroval arcibiskup pražský Jan Graubner.