Na všech kontaktních místech systému CzechPoint mohou řidiči díky schválené novele silničního zákona nově zjišťovat stav svého bodové konta za prohřešky. Jedná se o obecní a městské úřady, na větších poštách, několika pobočkách Hospodářské komory a rovněž u některých notářů. Celkem v Česku od ledna naráz vznikne téměř tři tisíce míst, kde řidiči uvidí spáchané přestupky.

U přepážky dostanete výpis na počkání

My jsme zkusili na vlastní kůži takový výpis bodového hodnocení osoby získat na pobočce České pošty. A jak to dopadlo?
Při příchodu do budovy si z terminálu pořádníku musíte vyzvednout svůj lístek, podle kterého budete následně vyzváni k přistoupení k přepážce zobrazením daného čísla na světelné tabuli. Tlačítko pro tuto kategorii je označeno nápisem CzechPoint.

Samotná délka celé procedury u přepážky je poté otázkou necelých pěti minut.
Prvním dokladem, který je pro výpis z bodového konta z registru řidičů potřeba, je občanský průkaz. Následně ještě předložíte řidičské oprávnění, z kterého si pracovnice opíše číslo průkazu. Poté již obdržíte daňový doklad o zaplacení dané částky (viz. tabulka) a samozřejmě také ověřený výstup z registru řidičů, kde zjistíte stav vašich trestných bodů.

V celé republice je celkem 810 pošt se službou CzechPoint.

Podle mluvčí České pošty Marty Selicharové si do včerejšího dne (pondělí 5. ledna) vyžádalo tuto službu přes dvě stě osob. „V celé republice se od začátku roku jednalo o 213 osob,“ vyčíslila.


Ceny za služby CZECHPOINT

Cena za ověřený výstup (z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku a ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů)
a) první strana 100,-Kč, druhá a každá další strana - 40 Kč
b) druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran - 40 Kč

Cena za balné a expedici - 70 Kč

Cena za ověřený výstup z registru řidičů
první strana - 69 Kč
druhá a každá další strana - 40 Kč

Cena za přijetí
a) žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů - 50 Kč
b) podání podle § 72 živnostenského zákona - 50 Kč
Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle platných právních předpisů.

Zdeněk Holeček, Martin Petřík