Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Bioplynka u Vlašimi podmínky nezhorší, tvrdí Roman Holub

Vlašimsko – Hladinu veřejného mínění v poslední době opět rozčeřil další pokus soukromého investora obnovit řízení na výstavbu bioplynové stanice (BPS) u Pavlovic na Vlašimsku.

4.2.2016
SDÍLEJ:

Vyroste u Vlašimi bioplynová stanice? Foto: Ilustrační foto: Alena Grycová

Ta by měla zpracovávat téměř devatenáct tisíc tun bioodpadů ročně včetně jatečných. Navíc má produkovat šestnáct tisíc tun odpadního digestátu. Začátkem roku podala společnost nový návrh na vliv záměru na životní prostředí (EIA).V těchto dnech skončila lhůta pro podání námitek v připomínkovém řízení. Podněty proti stavbě bioelektrárny podávaly obce, sdružení i jednotlivci. Na otázky, které trápí veřejnost, odpovídal mluvčí investora Roman Holub.

Jakým způsobem a v jakém objemu je zajištěn přísun zdrojů vhodných organických surovin, zejména bioodpadu vzhledem ke vzdálenosti dovozu a jejich dostupnosti?
Celkové množství biodpadu je zhruba osmnáct a půl tisíce tun za rok. Jedná se hlavně o prošlé potraviny ze supermarketů jako je mléko, masné výrobky, dále kuchyňské odpady. Tyto odpady budou převáženy v krytých kontejnerech. Předpokládáme i zpracování malého množství krve z některých jatek v okolí, které bude dováženo v cisternách.

Je firma MKS Servis s.r.o. s níž máte uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí výrobcem nebo pouze zprostředkovatelem, který má bioodpad pro vaši firmu zajišťovat? Odkud jej bude smluvní partner dovážet?
MKS Servis je smluvní partner, který bude zajišťovat dovoz bioodpadu ke zpracování. Čili není výrobcem. Nutno podotknout, že každá dodávka bude kontrolována. Není možné, aby se do BPS dostal jiný odpad, než který je uveden v projektové dokumentaci a bude samozřejmě kontrolován nejen pracovníky BPS, ale samozřejmě i příslušnými orgány. Je tedy naprosto vyloučeno, že by se zpracovával jiný než uvedený odpad. Část odpadu bude pocházet přímo z lokálních zdrojů, část se bude navážet z okolí. Mluvíme o spádové oblasti zhruba čtyřiceti kilometrů.

Můžete stručně okomentovat nedávné odmítavé vyjádření ČSOP Vlašim k bioplynové stanici?
Důvodem odmítnutí záměru ČSOP je údajně nezajištění surovin z místních zdrojů. Tento důvod zcela nechápeme, protože dokumentace EIA hodnotí vliv záměru na okolí, včetně dovozu surovin do bioplynové stanice a s tím související zátěž. Hodnocením nebylo prokázáno zvýšení zátěže nad platné limity. Část surovin navíc bude pocházet z místních zdrojů, například bioodpady produkované městem Vlašim a některými podnikatelskými subjekty v této aglomeraci.

Kolik vozidel denně a v jakém objemu by suroviny do biostanice naváželo a jaký by byl počet vozidel, které by vyvážely digestát. Jsou oprávněné obavy lidí z nárůstu dopravy?
Toto je hodnoceno v Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví, které je součástí záměru. V posouzení se říká, že nárůst dopravy způsobí zvýšení hlukové zátěže z dopravy o 0,1-0,2 dB a nezpůsobí významné zhoršení zdravotních účinků ve srovnání se stávajícím stavem. Maximální stav dopravy se předpokládá devětadvacet jízd vozidel za den, z toho odvoz digestátu činí maximálně zhruba devatenáct jízd za den.

Byli jste někdy přizváni (vyvolali jste jednání) a sešli jste se s veřejností v obcích, které jsou největšími odpůrci biostanice? Co říkáte jejich obavám ze zhoršení životního prostředí? (zápach, doprava).
V Pavlovicích bylo zorganizováno veřejné setkání s obyvateli, na kterém byl záměr občanům vysvětlován. Dále byla zařízena pro zájemce exkurze do Německa na odpadovou bioplynovou stanici, ve které je používána stejná technologie jako v našem záměru. Nikdo však neprojevil zájem, aby pak mohl objektivně posoudit skutečný stav provozu stanice, a aby případné námitky měly reálné opodstatnění. Obavy odpůrců stanice hodnotíme v kontextu velikosti tohoto záměru jako přehnané a zbytečné a souvisejí podle nás spíše s celkovým odporem společnosti vůči obnovitelným zdrojům.

V okolí Vlašimi už funguje několik biostanic, které se potýkají s naplněním kapacity zařízení. Je podle vás další stanice v regionu zapotřebí a bude se vám na rozdíl od ostatních dařit kapacity plnit z místních (dostupných) zdrojů?
Jak již bylo několikrát řečeno, bioplynová stanice má zajištěné zdroje odpadů prostřednictvím zasmluvněného externího dodavatele. V České republice neustále roste s ohledem na naše závazky vůči EU poptávka po zpracování biologicky rozložitelných odpadů. O naplnění kapacity obavu nemáme a tvrdíme, že výstavba BPS má své opodstatnění. Proto tento projekt také chceme realizovat.

Máte nějak smluvně či jinak ošetřeno vyvážení a ukládání digestátu u majitelů pozemků? Ve kterých obcích toto ukládání připadá v úvahu?
Výsledný digestát bude rozvážen na zemědělsky využívané plochy zemědělských podniků dodávajících biomasu, které obhospodařují celkem 930 hektarů zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Tyto zemědělské podniky obhospodařují sto čtyřicet hektarů trvalých travních porostů, skoro osm set hektarů orné půdy a žádné pastviny. Jedná se o: zemědělské podniky AGR-KVARTO s.r.o. – Ovčíny, Statek Domašín – Domašín, Zemědělské družstvo vlastníků Radošovice, Kút Jan – Radošovice 1, Kút Ladislav – Radošovice a Týnice s.r.o. – Český Brod. Plochy pro aplikaci digestátu leží v katastru obcí Vlašim, Zlosim, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Hradiště, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, Všechlapy nad Blanicí a Měchnov. Se všemi subjekty máme uzavřený smluvní vztah.

Veřejnost tlačí už řadu let na to, aby biostanice u Vlašimi nevznikla. Proč se vaší společnosti zatím nedaří ji přesvědčit o užitečnosti záměru a snaží se projekt prosadit i proti její vůli? Uvažovali jste někdy o tom, že od projektu, který nemá podporu veřejnosti, ustoupíte a pozemek odprodáte zpět městu?
Jak jsem již zmiňoval, obavy odpůrců hodnotíme jako zbytečně přehnané, které nesouvisejí ani tak s výstavbou moderní bezproblémové stanice jako s celkovým odporem společnosti vůči obnovitelným zdrojům. Jedním z hlavních důvodů je naprostá neinformovanost a neochota se informovat (my přeci již máme informace a nepotřebujeme vědět více). Lidé bohužel dají spíše na zmanipulovaný dav než na realitu. A proto, kolik lidí, kteří podepsali petici, se skutečně s daným problémem seznámilo? Dovolím si tvrdit, že velkou úlohu sehrál i populismus politických stran, které si z projektu BPS udělaly volební kampaně. O zpětném prodeji pozemku městu Vlašim v tuto chvíli neuvažujeme.

Krajští radní opakovaně vydali stopku vlašimské bioplynce

Krajští radní na svém pondělní zasedání zamítli záměr výstavby bioelektrárny Vlašim. Už čtvrtý pokus soukromého investora postavit u Pavlovic bioplynovou stanici vyšel opět naprázdno. Proti záměru výstavby bioplynové elektrárny u Vlašimi se mezi místními občany zvedla velká vlna nevole. Před jednáním krajského zastupitelstva předali zástupci obcí středočeskému hejtmanovi Miloši Peterovi petici obyvatel proti bioelektrárně. Pod petici se podepsalo 5001 petentů.

„Rada kraje se stavbou nesouhlasí, neboť s ní nesouhlasí místní občané a samospráva některých dotčených obcí, například Pavlovice, Ctiboř, Libež, Kladruby a Vlašim. V krajské radě jsme se shodli, že nejsou smluvně zajištěny vstupní suroviny ani odvoz digestátu. V nesouhlasném stanovisku jsme také konstatovali, že doprava bude realizována po nevyhovujících komunikacích. A v neposlední řadě dojde také k záboru kvalitní zemědělské půdy druhé třídy ochrany," řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Ještě minulý týden přitom tvrdil v rozhovoru pro náš list zástupce investora Roman Holub, že jak vstupní suroviny, tak odvoz digestátu je smluvně zajištěn a jmenoval dokonce i konkrétní vlastníky pozemků i územní katastry.

„V pondělí nás, zástupce dotčených obcí, přijal středočeský hejtman Miloš Petera, kterému jsme osobně předali petici, v níž se proti výstavbě bioelektrárny Vlašim vyjádřilo přes pět tisíc lidí. Za Pavlovice jsem předal já, za Kladruby starostka Anežka Srbová a místostarosta Jiří Trojan, dále se zúčastnil Roman Švejda za ROLS Pavlovice a poslanec Václav Zemek. Musím říct, že pan hejtman byl o situaci poměrně dobře informován, ptal se kolik lidí je proti a proč. Proč to tady má stát, když není co likvidovat," informoval starosta Pavlovic Jan Dufala s tím, že Rada Středočeského kraje uložila náměstkovi hejtmana Marku Semerádovi vydat pro Krajský úřad Středočeského kraje nesouhlasné vyjádření územního samosprávného celku k dokumentaci stavby bioelektrárny Vlašim.

„Domnívám se, že podobné stavby by měly být zásadně budovány jen tam, kde nebudou obtěžovat a ohrožovat obyvatele okolních obcí. Ve Středočeském kraji je řada průmyslových zón i brownfieldů, kde by bylo možné podobný projekt bez problémů realizovat," doplnil hejtman Miloš Petera.

Pokusí se soukromý investor znovu naskočit na chromého koně a popáté usilovat o vybudování zařízení, kterému dlouhodobě brání obyvatelé a ani krajská politická reprezentace mu právě nefandí?

„Obavy odpůrců hodnotíme jako zbytečně přehnané, které nesouvisejí ani tak s výstavbou moderní bezproblémové stanice jako s celkovým odporem společnosti vůči obnovitelným zdrojům. Jedním z hlavních důvodů je naprostá neinformovanost a neochota se informovat (my přeci již máme informace a nepotřebujeme vědět více). Lidé bohužel dají spíše na zmanipulovaný dav než na realitu. A proto, kolik lidí, kteří podepsali petici, se skutečně s daným problémem seznámilo? Dovolím si tvrdit, že velkou úlohu sehrál i populismus politických stran, které si z projektu BPS udělaly volební kampaně. O zpětném prodeji pozemku městu Vlašim v tuto chvíli neuvažujeme," uvedl ještě minulý týden Roman Holub na naši otázku, zda je v pořádku jít proti zájmu veřejnosti a jestli by nebo lépe celý projekt odpískat.

KAREL CHLUMEC

Autor: Redakce

4.2.2016
SDÍLEJ:
Mlha zahalila Podblanicko nejen ve čtvrtek 19. října, ale také v pátek 20. října.
15

Okres obklopila mlha. Nebylo vidět ani na krok

Ilustrační foto.

Dvě vozidla se střetla ve Vrchotových Janovicích

Na dálnici havaroval autobus. Mlha zahalila okres a nehod přibývalo

Benešovsko - Čtvrteční den byl zahalený mlhou. Možná právě proto řidiči na silnicích nezabránili kolizím. Během 19. října se na území benešovského okresu odehrálo sedm dopravních nehod, přičemž u několika z nich bylo potřeba záchranářů.

Zlatý šampion Hakl věří, že vítěznou atmosféru přenese i do Benátek

Benátky nad Jizerou /ROZHOVOR/ – Aby mohl bez problémů reprezentovat v malém fotbale, změnil v létě v tom velkém svou adresu. Už jako opora Benátek se František Hakl podílel na titulu mistra světa, když v Tunisku se skvěle vyladěným českým výběrem ani jednou nezaváhal a po finále s Mexikem (3:0) zvedl vítěznou trofej. Nejen o šampionátu, ale také o přestupu v rámci dvou sousedních účastníků ČFL se sedmadvacetiletý obránce rozpovídal v rozhovoru pro středočeský Deník.

Krize krajské koalice dospěla na ostří nože. Silná slova mohou vystřídat činy

Střední Čechy – Vydrží, nebo lze očekávat změny? Řeč je o pevnosti aktuální středočeské koalice, v jejímž případě se zdá, že navenek vyvřelo dlouhodobější napětí. A vlastně i spory.

Brankář Tomeček si protáhne zimní přípravu

Benešovsko – Okresní disciplinární komise OFS Benešov zasedala a trestala. Nejhůře dopadl brankář Nesperské Lhoty Michal Tomeček, který nejenže skončil na podzim, ale protáhne si i zimní přestávku. Největší pokutu, 3000 korun, dostaly za „černocha“ Čechtice.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení