Vítězné družstvo bílkovických dívek je druhé zleva v červených tričkách.