„Ta soutěž má několik kategorií a každá je specifická. Bílá stuha je konkrétně za práci s mládeží," uvedl Josef Škvor, starosta Teplýšovic s tím, že velkou měrou se na získání stuhy podíleli hasiči, kteří mají v obci velkou tradici, Sokol, se svým týmem fotbalistů, stolních tenistů či hráči stolních hokejistů.

„Pravda. To je sport napříč generacemi, ale je založený na mládeži," řekl Škvor a výčet aktivit doplnil ještě o veřejné služby. Obec je zřizovatelem mateřské a základní školy.

Stuha není jediným oceněním, které obec získala. Zároveň obdržela příslib dotace v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši šesti set tisíc korun. Jak s nimi tepýšovičtí naloží, ale zatím nevědí.

„Momentálně jsme ve fázi překvapení, jelikož peníze nejsou ještě doma. Takže ta krásná práce jak s nimi naložíme nás teprve čeká," vysvětlil starosta Teplýšovic a pokračoval. „Ještě se nám kvůli administrativě nepodařilo vyčerpat odměnu za loňský rok. Je to složitý proces. Doufám, že letos to bude jednodušší."

Nejdřív se ale musí seznámit s pravidly dotace. Zda bude směrovaná výhradně na mládež nebo jestli bude možné jí použít například na zateplení školy, které v příštím roce plánují. Podle slov Josefa Škvora si bude muset více než padesát procent nákladů na zateplení hradit obec sama.

„Takže by se nám na to ty peníze opravdu hodili," přiznal Škvor.

Teplýšovice se soutěže Vesnice roku zúčastnila už počtvrté. Loni vyhrála Zelenou stuhu za péči za životní prostředí a krajinu. Obec zaujala komisi především revitalizací v Kochánově, kde odbahnila dva obecní rybníky.

„Ta konkurence je obrovská. Rok od roku je to těžší a těžší. Musím říct, že je to pro nás obrovský úspěch," neskrýval radost z letošního úspěchu teplýšovický starosta a dodal, že si velice váží toho, že zaujali komisi, jejíž předsedou je shodou okolností Viktor Liška. Starosta Ratměřic, které se v roce 2011 staly Vesnicí roku a letos bojují o evropskou Vesnici roku.

Už podruhé získala obec Teplýšovice ocenění v soutěži Vesnice roku. Zatímco v loňském roce vyhrála Zelenou stuhu za péči o životní prostředí a krajinu, letos je držitelem stuhy bílé. Tentokrát za práci s mládeží.

Josefa Škvora, starostu Teplýšovic úspěch velice těší, ale zároveň přiznává, že prosadit se v konkurenci je rok od roku těžší a těžší.

„Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova," vysvětlila Markéta Vítková, tiskový referent odboru styku s médii a veřejností Středočeského kraje s tím, že soutěže o titul Vesnice roku 2012 se ze třinácti krajů České republiky přihlásilo celkem 278 obcí.

Vesnice přihlášené do soutěže jsou hodnocené v oblastech, jako jsou například společenský život, aktivity občanů, péče o stavební fond a obraz vesnice, péče o krajinu nebo připravované záměry.