Plechová přes metr vysoká samoobslužná schránka s originálním designem je umístěná před vchodem do knihovny necelé dva měsíce. Jak čtenáři, tak pracovníci knihovny si novou službu pochvalují.

„Odezva na umístění biblioboxu je pozitivní. Máme s ním velmi dobré zkušenosti a čtenáři jej v hojné míře využívají," potvrdila ředitelka benešovské knihovny Dana Vykouková. Městská knihovna se rozhodla návratovou schránkou zakoupit proto, aby vyšla vstříc čtenářům, kteří v dnešní uspěchané době, kdy se často pracuje do pozdních odpoledních či večerních hodin umožnila vracet výpůjčky tehdy, kdy se to čtenářům hodí, bez ohledu na výpůjční dobu knihovny.

„Čtenáři si už na tuto možnost zvykli a denně z biblioboxu odvážíme zhruba kolem padesáti vrácených knih, časopisů a audiovizuálních nosičů," pracovník Ladislav Blažek, který má provoz zařízení na starosti. Pracovník knihovny vybírá bibliobox zatím jednou denně. Pokud by však čtenáři začali využívat tuto službu více, není podle sdělení knihovnic problém vybírat návratovou schránku i častěji.

Zapomětlivé čtenáře ale samoobslužné zařízení neuchrání před pokutou. Pokud takový čtenář vrátí knihu prostřednictvím biblioboxu až na základě upomínky, sankčnímu poplatku se nevyhne.

„Za případné opožděné vrácení výpůjčky zůstanou na čtenářském kontu a bude třeba je uhradit při další návštěvě knihovny," upozornily benešovské knihovnice.

Bibliobox není ani dobrým cílem pro případné vandaly a nenechavce. Schránka je pevně ukotvená do země. Zámek hlavních dveří Biblioboxu je opatřený mechanizmem zabraňující možnosti jejich vypáčení a systém se dvěma dvířky znemožňuje vyjmutí již vhozených knih. Prostor vhozu je uzpůsoben tak, že znemožňuje vlití tekutin přímo na knihy, případně vhození drobných předmětů či nedopalků cigaret.
KAREL CHLUMEC