Slavnostní udílení ocenění, které se konalo v jídelně benešovské nemocnice byla v pořadí již pětatřicátým pokračováním tradice.

„V předešlých letech se předávání konalo v divadle Na Poště. Ale z finančních důvodů jsme se před čtyřmi lety rozhodli pro levnější variantu. Nemocnice nepožaduje žádné peníze za pronajmutí prostor," vysvětlil Bouček s tím, že stále cítí morální potřebu dárcům poděkovat.

Na začátku slavnostního předávání poděkovala, jak zástupkyně ČČK, tak oba vedoucí pracovníci benešovské nemocnice všem dárcům za jejich nezištnou pomoc, bez které by byly některé lidské životy zbytečně zmařené. Primář Bouček navíc pronesl krátkou přednášku o tom, jak udílení plaket doktora Janského vlastně vzniklo a přiblížil proces zjišťování jednotlivých krevních skupin, což je při transfuzi životně důležité.

„V současné době máme v naší kartotéce zhruba deset tisíc karet. Ale těch, kteří chodí pravidelně, tedy jsou aktivními dárci, máme pět tisíc," odpověděl primář Bouček na dotaz, kolik v současné době eviduje transfuzní oddělení bezpříspěvkových dárců krve.

„Nejmladšími dárci jsou lidé, kteří dovrší věk osmnácti let, ale máme i několik, kteří dávají, i když jim bylo pětašedesát. Ty máme tak tři, čtyři," poznamenal primář oddělení.

Podle jeho slov počet dárců docházejících do benešovské nemocnice, na rozdíl od celé republiky, trvale mírně narůstá. Tento pozitivní fakt přikládá tomu, že dárcovství se dědí z generace na generaci.

„My jsme měli v Benešově vždycky vynikající a silný kádr dárců," pochvaloval si Bouček, který přiznal, že na dva muže – dárce, připadá jedna žena.
V benešovské transfuzní stanici provádí každý rok okolo pěti tisíc odběrů dárců. V případě, že jeden odběr je v průměru 450 mililitrů krve, znamená to, že z Benešova ročně „odteče" zhruba dva a půl tisíce litrů této nejcennější lidské tekutiny.

„Muž může darovat maximálně pětkrát za rok, žena čtyřikrát," zdůraznil Vladimír Bouček a dodal, že krev odebraná v benešovské nemocnici pomáhá především v rámci Středočeského kraje a částečně se také podílí na zajištění nemocnice v pražském Motole, která nemá vlastní transfuzní stanici.