Už v létě by se obyvatelé obce měli cítit bezpečněji. Radní totiž připravili projekt s řadou opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti.
„Projekt počítá s umístěním dopravních radarů a kamerových systémů na hlav〜ních vjezdech do obce,
s prvky pro zúžení silnice nebo novým označením přechodů pro chodce v celé délce ulic Benešovská a Pražská, které jsou hlavní průjezdnou tep〜nou přes obec,“ říká místostarosta Poříčí nad Sázavou Jan Kratzer a dodává, že podnět ke zvýšení dopravní bezpečnosti vzešel především od rodičů dětí, které přes frekventované silnice přecházejí do mateřské a základní školy.
„Bezpečnost dětí, ale i ostatních chodců je pro nás prioritou. Smrtelný úraz jsme zde zatím nezaznamenali, ale nechceme, aby to dopadlo jako
v řadě jiných obcí, kde se
k těmto opatřením přistupuje až ve chvíli, kdy se něco stane. Ze zkušenosti vím, a potvrdilo to i loňské měření radarem, co auto, to překročená rychlost,“ poznamenal místostarosta.
Významnou částí projektu je i kompletní přeměna poříčské návsi, kde se parkoviště před prodejnou Jednota posune blíže k vozovce tak, aby před ním mohla vzniknout chráněná pěší zóna, prostor bezpečně oddělující chodce od vozidel. Na projekt obec získala finanční grant od Středočeského kraje ve výši téměř 600 tisíc korun. „Celkový rozpočet přijde na více jak milion. Do začátku léta bychom práce na zvýšení dopravní bezpečnosti chtěli zvládnout,“ dodal Jan Kratzer.