„Děti prošly čtrnáct stanovišť, kde se učily správnému chování v situacích, které je mohou potkat venku a zejména během velkých prázdnin,“ připomněla Petra Rajmanová, koordinátorka a metodička prevence kriminality a bezpečnosti Městského úřadu Vlašim.

Školáci a předškoláci například odpovídali na otázky týkající se nálezu nebezpečných předmětů jako jsou například injekční stříkačky pohozené drogově závislými nebo, což je na Benešovsku poměrně časté, munice z období druhé světové války.

„Hasiči děti upozorňovali na chování u ohně a vodní záchranáři jim zase připomněli správné chování u vody a v ní,“ uvedla koordinátorka prevence kriminality.

Děti si z akce, které vyšlo vstříc také počasí, odnesly například i pexesa s tématikou dopravní výchovy a bezpečnosti.