Přímo u příjezdové komunikace z Jesenice u Prahy k dálnici D1 u křižovatky směrem na Herink postaví michárnu betonových směsí pro stavbu jižního okruhu kolem Prahy. Přitom dojde k dočasnému záboru téměř 12 tisíc metrů čtverečních orné půdy, který je potřeba pro skládku kameniva se čtyřmi frakcemi, sedm metrů širokou objízdnou komunikaci, silniční váhu s buňkou obsluhy, trafostanici, nádrž na volnou vodu z potrubního řadu, recyklingového zařízení pro mytí mobilního centra a soustavu mobilních buněk včetně velínu.