Stará legenda praví, že první, kdo přivezl oheň z betlémské Baziliky do Evropy, byl na přelomu 11. a 12. století italsky voják, který se zapřísahal, že pokud přežije, přiveze plamínek do rodné Florencie. Což se mu po strastiplné cestě po poušti, přes hory a po moři skutečně povedlo.

A tak se dostalo Betlémské světlo těsně před Štědrým dnem do místního kostela, odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další obyvatelé.

Ze zahájení adventních trhů na Masarykově náměstí v Benešově.
Obrazem: Dvoudenní adventní trhy v centru Benešova zahájila dětská vystoupení

Novodobá cesta plamínku je méně složitá. V Rakousku je neziskovými organizacemi vybráno dítě, která v daném roce vykonalo obzvlášť výjimečný skutek. To zapálí svíci od věcného ohně v rodné jeskyni Ježíše Krista v palestinském Betlémě. Odtud doprovází plamínek, který je již umístěn v nevýbušné lampě, letadlem do Vídně. Do České republiky ho přivážejí skautští světlonoši do Brna, kde ho předají v katedrále sv. Petra a Pavla do rukou biskupa brněnského. Ten mu požehná a plamínek potom zůstane v katedrále až do doby jeho rozvozu.

Ten den letos připadl na sobotu 17. prosince. Z Brna se s ním rozjeli skautští kurýři do všech koutu republiky. Jednou z mnoha zastávek bylo i nádraží v Havlíčkově Brodě. Tam jej, jako každým rokem, převzali skauti ze 130. Dětského oddílu, konkrétně z klubu Pathfinder z Vlastějovic. Po krátké jízdě přestoupili spolu s vzácným nákladem na "motorák", kterým se vydali trasou části legendárního Posázavského pacifiku až na konečnou stanici v Čerčanech.