Právě typické vánoční proprietě, betlému, jehož tvůrcem je řezbář Václav Křížek z Křepenic na Příbramsku, který do Benešova na malou slavnost také dorazil, požehnal benešovský římskokatolický farář Marcel Timko. K dobré předvánoční atmosféře přispěli svým hudebním vystoupením také žáci ze Základní školy Aperto v Benešově.