Mezinádrodní den proti tabáku se uskuteční patnáctého listopadu, proto se benešovské K–centrum do té doby zaměří na boj proti kouření.
Studenty zaměřila na prevenci a motivaci proti kouření. Pro zjištění stupně závisloti studenti vyplňovali anonymní dotazník pro mládež od patnácti do šestadvaceti let.
„Test obsahuje otázky jak často kouříš, kdy si zapaluješ první cigaretu nebo jestli vdechuješ kouř do plic. Počet bodů určí jak velkou závislotí kuřák trpí,“ uvedla Hana Slámová.
Dále studenty seznámila s obsahem cigaretového kouře. „V cigaretách je spousta škodlivých látek, například arsen je jako jed na krysy, dehet jako saze v komíně, dioxiny jako spalovny odpadu a kyanid jako jed na myši,“ dodala Slámová.
Druhá část besedy byla zaměřená na antikoncepci, možnosti a cesty přenosu nákazy HIV.